Prosjektleder: Bjørn Naume, Oslo Universitetssykehus
Beløp: 10 700 000

Mange som blir operert for brystkreft får også cellegift. Det avgjøres ved rutinemessig undersøkelse av svulsten. I mange tilfeller er ikke undersøkelsene treffsikre nok. Det innebærer at pasienter mottar cellegift selv om de har liten eller ingen risiko for tilbakefall, eller nytteeffekt.

Men pasientene vil få bivirkninger, seneffekter, økt sykemeldingsgrad, økt risiko for uførhet, og samfunnet får merkostnader. Molekylære tester kan gi bedre presisjon når valget står mellom å gi eller å ikke gi cellegift. 

Prosjektet innfører landsdekkende bruk av en «molekylær profileringstest» – Prosigna – og vil avdekke effekten av testen på bruk av cellegift, seneffekter, sykemeldingsgrad, livskvalitet, helseøkonomi og overlevelse. Hypotesen er at Prosigna-testen vil identifisere en stor andel pasienter som kan spares for bruk av cellegift, da de vil ha liten eller ingen nytte av slik behandling. 

 

Vil du være med på å skape fremskritt?