Prosjektleder: Karl-Johan Malmberg, Oslo Universitetssykehus
Beløp: 8 950 755

Immunterapi har i noen tilfeller vist seg å kunne helbrede svært syke kreftpasienter, men det er fortsatt mange som ikke har effekt av nåværende behandlinger.

Prosjektet gjør bruk av avanserte avbildningsteknikker og funksjonelle studier av enkeltceller for å dekode hvilke cellulære og molekylære mekanismer som benyttes for å bygge opp NK-cellenes dreper-potensial

Målet med studien er å bane vei for neste generasjonen av NK-cellebasert immunterapi mot kreft.

 

Vil du være med på å skape fremskritt?