Prosjektleder: Qian Peng, Oslo Universitetssykehus
Beløp: 6 733 590

Dagens behandling av pasienter med lymfekreft i huden (kutant T-celle lymfom) benytter en type lysbehandling som samtidig med å drepe kreftceller har kreftfremkallende effekt på normale celler. Dette har vært standardbehandling for denne sykdommen i mer enn to tiår.

Gjennom tidligere studier er det etablert godt biologisk grunnlag for en ny type behandling som benytter ikke-kreftfremkallende synlig lysbestråling. Teknologien kan gi svært selektiv ødeleggelse av transform/aktiverte lymfocytter, uten risiko for kreftutvikling av normale celler.

Prosjektet studerer sikkerheten og effektiviteten av den nye behandlingsteknologien.

 

Vil du være med på å skape fremskritt?