Motstandsdyktighet mot kjemoterapi gjelder både for pasienter som behandles for å bli friske, som i økende grad vil oppleve tilbakefall, og for pasienter med spredning til andre organer som ikke får utbytte av behandling.

Prosjektet retter seg inn mot å forstå kreftcellenes og mikromiljøets egenskaper og hvordan disse endres. Det vil skje ved gjentatte prøver fra kreftsvulsten under behandling.  Ut fra analyser av prøvene kan man forutsi respons og hvilke overlevelsessignaler som aktiveres og forårsaker resistens.

I prosjektet benyttes modellsystemer med brystkreftceller fra pasienter som er resistente mot standard kjemoterapi. Tre behandlingsstrategier skal undersøkes. Det innebærer å kartlegge egenskaper hos svulstene før og etter behandling. Målet er å identifisere markører som kan forutsi effekt av foreslåtte strategier. Det skal kunne guide tilsvarende behandlingsvalg for pasienter som er resistente mot standard kjemoterapi.

Siste del av prosjektet søker etter helt nye strategier for behandling av metastatisk brystkreft ved å utsette resistente brystkreftceller for et «bibliotek» bestående av flere hundre medikamenter, og kombinere slik ny behandling med kjemoterapi for å oppnå økt effekt.  

Prosjektleder: Gunhild Mælandsmo, Oslo Universitetssykehus
Beløp: 10 402 870

 

Vil du være med på å skape fremskritt?