Prosjektleder: Philippe Collas, Universitetet i Oslo
Beløp: 6 000 000

Kreft er en kompleks sykdom og behovet for metoder som kan sortere sykdommen i undertyper er stort. Mer presis klassifisering øker sjansen for mer presis behandling. Nye data viser at kreftmutasjoner har sammenheng med den tredimensjonale strukturen til genene våre.

I dag er det mulig å kartlegge disse strukturene. Det gir nye muligheter til å vurdere om aspekter av det tredimensjonale kreftgenomet kan brukes i klassifisering av krefttype.

Prosjektet tar sikte på å utvikle verktøy som muliggjør kartlegging av 3D-distribusjon av brystkreftmutasjoner og vurdere om dette kan utgjøre et nytt nivå av brystkreftklassifisering. Verktøyet skal brukes av kreftleger sammen med pasienter.

Prosjektet inkluderer store databeregninger og validering av resultater på laboratoriet. Tilnærmingen innebærer å lage 3D-modeller av genomet og utvikle brukervennlige verktøy for 3D visualisering og analyse av kreftgenomet, som i sin tur skal brukes til å kartlegge det romlige mønstret av mutasjoner fra 2000 brystkreftpasienter.

 

Vil du være med på å skape fremskritt?