Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Nye former for immunterapi

Utvikle nye former for immunterapi med flere typer celler og mekanismer for å øke angrepet mot tarmkreftsvulster.

Prosjektleder: Frode Jahnsen, Universitetet i Oslo
Beløp: 4 500 000

Immunterapi har vist svært god effekt på enkelte kreftformer. Behandlingen går ut på å «reprogrammere» immunceller til å angripe og drepe kreftcellene. Dagens form for immunterapi er i hovedsak rettet mot én celletype – såkalte T-celler. Prosjektet skal undersøke en annen celletype – makrofager – som regulerer aktiviteten til T-cellene. Studier i mus har vist at makrofager kan hemme T-cellene slik at de ikke dreper kreftcellene.

Studien tar for seg makrofager i tykktarmskreft, og sikter mot å forstå hvordan de hemmer T-cellene i svulsten.  Målet med forskningsprosjektet er å utvikle nye former for immunterapi hvor man spiller på flere «aktører» i immunforsvaret med mål om å øke immunresponsen mot kreftsvulsten.

Prosjektet benytter tykktarmskreft som modell – tykktarmskreft er en av de hyppigste kreftformene som rammer både menn og kvinner. Dersom resultatene viser at makrofager kan reprogrammeres til å øke immunresponsen mot kreft, vil prinsippet kunne overføres til også til andre kreftformer. Et stort repertoar av immunterapeutiske angrepspunkter vil gi mulighet for mer individualisert behandling.

Vi beklager, men skjemaet ble ikke sendt inn. Vennligst se over de markerte feltene og prøv igjen.

Vil du være med på å skape fremskritt? Gi en pengegave til forskning:

Vi vil støtte Kreftforeningen Jeg vil støtte Kreftforeningen med kroner kroner