Hvorfor er det så vanskelig å få god forskning til å bli til god behandling?

Det finnes mange gode støtteordninger for forskning. Kreftforeningen finansierer omtrent 13 prosent av norsk kreftforskning. Men det oppstår ofte finansieringsproblemer når forskningen skal utvikles til et medisinsk produkt eller en medisinsk metode.

Tilgangen på penger i en tidlig fase av et utviklingsløp for et nytt medisinsk produkt eller en medisinsk metode er beskjeden. Derfor er det behov for å løfte fram og bidra med kapital til selskaper som utvikler produkter som vi mener vil komme kreftpasientene til gode.

Kreftforeningen tilbyr tidlig kapital

Som en naturlig forlengelse av å finansiere lovende forskning, ønsker vi å støtte oppstartsselskaper som utvikler kreftrelaterte produkter.

Slik vil vi gjøre veien fra lovende forskning til bedre behandling kortere. 

I en femårsperiode fra og med 2014 har vi stilt 75 millioner kroner til rådighet for investering i tidlig fase i utviklingen av kreftrelaterte produkter. Til nå har vi investert til sammen 18 millioner kroner i tre selskaper.