Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Investeringsmidler til lovende medisinske produkter

Det er lang vei fra forskningsidé til ferdig produkt. Prosessen før produktet er på markedet og kan brukes av pasienter er lang og kostbar. Vi vil at forskningen skal komme pasienten til gode raskere.

Vebjørn Kjærvik

Emneansvarlig

Hvorfor er det så vanskelig å få god forskning til å bli til god behandling?

Det finnes mange gode støtteordninger for forskning. Kreftforeningen finansierer cirka 13% av norsk kreftforskning. Men det oppstår ofte finansieringsproblemer når forskningen skal utvikles til et medisinsk produkt, eller en medisinsk metode.

Tilgangen på penger i en tidlig fase av et utviklingsløp for et nytt medisinsk produkt eller medisinsk metode er beskjeden, mange vil si at det er kapitaltørke. Derfor er det et behov for å løfte fram og skaffe finansiering til prosjekter som vi tror kan hjelpe kreftpasienter, men hvor en har kommet så kort at private investorer ikke nødvendigvis vil gå inn.

Kreftforeningen tilbyr tidlig kapital

Som en naturlig forlengelse av å finansiere lovende forskning, ønsker Kreftforeningen å støtte oppstartsselskap som utvikler kreftrelaterte produkter. Derfor stiller vi nå 75 millioner kroner til rådighet for investering i tidlig fase i utviklingen av kreftrelaterte produkter.

I en fem års periode fra og med 2014, vil disse midlene bli investert i lovende selskap innen kreftområdet. Vi har som mål at Kreftforeningens investeringer skal være utløsende for at selskapet kommer seg videre, og tiltrekker seg andre tyngre investorer som kan bringe selskapets produkt ut på markedet. 

Slik vil vi gjøre veien fra lovende forskning til bedre behandling raskere.

Vi vil investere i lovende prosjekter

Vi har allerede satt i gang prosessen med å finne frem til de lovende prosjektene. Vi er i tett og kontinuerlig dialog med aktuelle oppstartselskap og investeringsmiljøer. 

Dersom vi mener selskapets produkt er innenfor vårt formålsområde oppfordrer vi selskapene til å sende inn en søknad om investeringsmidler. Søknaden vurderer vi opp mot våre investeringskriterier, samt har en tett oppfølgingsdialog med selskapet.

For å sikre at vi velger de beste prosjektene eller selskapene, har vi også opprettet et meget kompetent og tverrfaglig “Investeringsutvalg” som består av fem eksperter med erfaring fra legemiddelutvikling og kommersialisering i helsesektoren. Dersom investeringsutvalget kommer med en anbefaling vil den bli fremmet overfor Kreftforeningens styre som tar den endelige avgjørelsen.

Kreftforeningen kan også investere i prosjekter med målsetting om å starte et selskap sammen med andre investorer, dersom det skulle være hensiktsmessig. I de tilfellene vil kommersialiseringsaktører knyttet til universitet, sykehus, forskningsinstitusjoner og høyskoler være viktige samarbeidspartnere for Kreftforeningen. 

Spørsmål?

Ta kontakt med spesialrådgiver Vebjørn Kjærvik i forskningsseksjonen. Vebjørn kan svare på spørsmål om investeringskriterier og satsningen generelt, og gi detaljert informasjon om søknads- og investeringsprosessen. Send en epost, eller ta kontakt på telefon 46 67 55 12.

Investeringsutvalget

Investeringsutvalget består av:

  • Hilde H. Steineger, Head of Innovation Management, Pronova BioPharma-now part of BASF
  • Hans Peter Bøhn, tidligere helseanalytiker i Fondsfinans og frittstående analytiker
  • Terje Kalland, Chief Scientific Officer, Karolinska Development
  • Hanne Mette D Kristensen, Oslo Life Science Advisors AS, tidligere CEO i Targovax og VP Oncology i Bio-Medisinsk Innovasjon AS
  • Tom Pike, tidligere partner i Neomed Management og konsulent/styregrossist innen skandinavisk biotek