Investeringsmidler til lovende medisinske produkter - Kreftforeningen
Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Investeringsmidler til lovende medisinske produkter

Veien fra en forskningsidé til et ferdig produkt er på markedet og kan brukes av pasienter, er lang og kostbar. Vi vil at forskningen skal komme pasienten til gode raskere.

Hvorfor er det så vanskelig å få god forskning til å bli til god behandling?

Det finnes mange gode støtteordninger for forskning. Kreftforeningen finansierer omtrent 13 prosent av norsk kreftforskning. Men det oppstår ofte finansieringsproblemer når forskningen skal utvikles til et medisinsk produkt eller en medisinsk metode.

Tilgangen på penger i en tidlig fase av et utviklingsløp for et nytt medisinsk produkt eller en medisinsk metode er beskjeden. Derfor er det behov for å løfte fram og bidra med kapital til selskaper som utvikler produkter som vi mener vil komme kreftpasientene til gode.

Kreftforeningen tilbyr tidlig kapital

Som en naturlig forlengelse av å finansiere lovende forskning, ønsker vi å støtte oppstartsselskaper som utvikler kreftrelaterte produkter.

Slik vil vi gjøre veien fra lovende forskning til bedre behandling kortere. 

I en femårsperiode fra og med 2014 har vi stilt 75 millioner kroner til rådighet for investering i tidlig fase i utviklingen av kreftrelaterte produkter. Til nå har vi investert til sammen 18 millioner kroner i tre selskaper.

I tillegg hadde vi i 2015 et samarbeid med Forskningsrådet hvor det ble gitt tilskudd til sju kommersialiseringsprosjekter innen kreftområdet. Dette samarbeidet hadde en økonomisk ramme på 56 millioner kroner, hvorav Kreftforeningen bidro med 18,7 millioner kroner.

Vi vil investere i lovende selskaper

Dersom vi mener at et selskaps produkt er innenfor vårt formålsområde, oppfordrer vi selskapet til å kontakte oss angående investeringsmidler. Vi vurderer så selskapet opp mot våre investeringskriterier.

For å bistå oss i vurderingen av selskapene, har vi knyttet til oss kompetente og tverrfaglige bransjeeksperter med erfaring fra legemiddelutvikling og kommersialisering i helsesektoren. Ekspertenes anbefalinger blir presentert for Kreftforeningens styre, som tar den endelige avgjørelsen.