– Norsk kreftforskning holder et veldig høyt nivå og vi har forskningsmiljøer på feltet som er i verdensklasse. Likevel kan det være utfordrende å få gode ideer fra laboratoriene ut til markedene. Denne fellestildelingen sørger for at flere resultater fra norsk kreftforskning kommer pasienter til gode, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén. 

Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel, supplerer: 

– Veien fra forskningsidé til ferdig produkt kan være lang, krevende og kostbar. Vi vil at forskningen skal komme pasienten raskere til gode. Disse prosjektmidlene gir veldig lovende prosjekter viktig drahjelp. Det ligger et enormt potensiale i forskning og innovasjon innen helse. Samarbeidet med Forskningsrådet om disse prosjektmidlene viser at våre to organisasjoner gjør hverandre, og prosjektporteføljen vi jobber med, sterkere, sier Anne Lise Ryel.

Generalsekretær i Kreftforeningen Anne Lise Ryel med divisjonsdirektør i innovasjonsdivisjonen i Forskningsrådet, Anne Kjersti Fahlvik. FOTO: Forskningsrådet

Det kom inn 16 søknader og søknadskriteriene var at prosjektene skulle:

 • Være basert på tidligere forskning.
 • Ha et godt kommersielt potensial.
 • Ha en god samfunnsnytte og involvere «brukerne».
 • Ha et behov for utvikling og konseptualisering av teknologien mot en kommersiell anvendelse.

– Heldigvis har vi ikke bare gode forskere og klinikere innen helse og biomedisin – vi har også kommersialiseringsaktører knyttet til universitetene som har vist at de kan utvikle nyskapende produkter og tjenester som kan hjelpe kreftpasienter verden over, ser Arvid Hallén. 

Investeringsmidler Les om hvorfor vi investerer i lovende medisinske produkter og hvordan du går fram for å søke om investeringsmidler til ditt selskap.

Prosjektene:

 • A Universal Killer T-cell for Adoptive Cell Therapy of Cancer. Innvilget beløp: 9,858 millioner kroner. 

Den nye store behandlingsformen innen kreftbehandling forventes å være immunterapi. En type immunterapi går ut på å bruke noen celler fra immunforsvaret som heter T-celler til å drepe kreftcellene. Målet for dette prosjektet er å videreutvikle en universal dreper-celle som kan programmeres til målrettet å drepe kreftceller med spesifikke kjennetegn.

Til nå har T-celle terapi vært avhengig av å bruke pasientens egne celler (som må tas ut av kroppen for å programmeres før de injiseres tilbake), men denne nye universale dreper-cellen skal kunne brukes i alle pasienter. Resultatet kan bli en type immunterapi som er raskere og lettere tilgjengelig og som kan brukes mot mange forskjellige krefttyper.  Prosjektansvarlig: INVEN2 AS. Prosjektleder: Anders Holm.

 • Verifying a New Generation of Oncolytic Peptides as Cancer Immunotherapeutic Agents for Deep-Seated Tumors. Innvilget beløp: 9,461 millioner kroner. 

Immunterapi er en type kreftbehandling der kroppens immunforsvar stimuleres til å drepe kreftcellene. ”Onkolytiske peptider” er utgangspunktet for en ny type immunbehandling mot kreft. Når disse peptidene (kjede av aminosyrer) injiseres i en svulst, frigjøres signaler som stimulerer immunsystemet og en stor mengde av pasientens egne antigener, som igjen vil føre til en økt respons mot kreftsvulsten.

Målet for dette prosjektet er å bekrefte (verifisere) at en ny gruppe peptider virker mot leverkreft alene og i kombinasjon med eksisterende immunterapeutiske midler – uten uønskede effekter på blodtrykk. Resultatet kan bli en ny behandling for en krefttype som er vanskelig å behandle og som har høy dødelighet. Prosjektansvarlig: NORINNOVA TECHNOLOGY TRANSFER AS. Prosjektleder: Jacobus Johannes Eksteen.

 • BladMetrix: a novel urine test for early detection and monitoring of bladder cancer. Innvilget beløp: 6,625 millioner kroner.

Blærekreft er en hyppig forekommende kreftform som er en av de dyreste kreftsykdommene for helsevesenet. Sykdommen kan ikke diagnostiseres kun ved å se på celler fra urinprøver, man er i tillegg nødt til å bekrefte en eventuell diagnose ved å anvende cystoskopi.

Ved cystoskopi går man inn i urinrøret med kamera for å se etter celleforandringer eller svulster. Målet for dette prosjektet er å finne den beste kombinasjonen av biomarkører som kan detekteres i urin samt bekrefte at testen har bedre egenskaper sammenlignet med eksisterende diagnostiske metoder. Resultatet kan bli en ny ikke-invasiv test som med høy sikkerhet kan påvise tidlige stadier av blærekreft og muligvis også benyttes i undersøkelser etter behandling. Dette vil være en stor fordel både for pasientene som ikke må gjennomgå unødvendige og ukomfortable undersøkelser, og vil også gi gevinster i et samfunnsøkonomisk perspektiv. 
Prosjektansvarlig: INVEN2 AS. Prosjektleder: Mohammed Amarzguioui.

 • Microbubbles for Ultrasound-Mediated Cancer Treatment (BubbleCAN). Innvilget beløp: 7,2 millioner kroner.

Ved tradisjonell kjemoterapi er det kun 0.001-0.01 % av all den medisinen pasienten mottar, som faktisk når fram til tumor. Samtidig har behandlingen uønskede effekter i hele kroppen. Målet for dette prosjektet er å utvikle en metode for leveranse av kreftlegemidler basert på ”mikrobobler” og ultralyd. Mikroboblene er gassfylte bobler laget av nanopartikler som inneholder legemiddelet.

Ved bruk av fokusert ultralyd kan man sikre at mikroboblene oppløses og trenger inn i vev i nærheten av tumor. Resultatet kan bli bedre effekt av medisinen og færre bivirkninger. Prosjektansvarlig: SINTEF TTO AS. Prosjektleder:  Yrr Mørch.

 • Urinary exosome test for improved prostate cancer management. Innvilget beløp: 7,5 millioner kroner.

På verdensbasis var det i 2012 registrert 1,1 million nye tilfeller av prostatakreft. 5000 av disse var norske menn. Dette prosjektet har som mål å bruke nye markører til å utvikle en bedre diagnostisk test for å påvise prostatakreft i urinen.

Biomarkørene skal overføres til et format (immunoassayformat) for å gi en mye mer spesifikk og mer sensitiv første indikasjon på prostatakreft enn den testen som brukes i dag (PSA-test). En tidligere oppdagelse av prostatakreft kan redde flere millioner liv på verdensbasis. Samtidig vil en bedre diagnostisk test kunne redusere antallet unødvendige biopsier og behandlinger betraktelig. Prosjektansvarlig: INVEN2 AS. Prosjektleder: Mohammed Amarzguioui. 

 • Developing Novel Anti-Leukaemic Drugs from Iodinin Analogues. Innvilget beløp: 5,768 millioner kroner.

Acute Myeloid Leukemia (AML) er en type leukemi med høy dødelighet. Krefttypen er vanskelig å behandle, ettersom man ikke kan operere, og behandlingen har ofte store bivirkninger. I undersøkelser av marine bakterier har det blitt oppdaget nye forbindelser (iodinin analoger) som ser ut til å ha en god effekt mot denne typen leukemi samtidig som det tilsynelatende kan ha færre bivirkninger enn eksisterende legemidler.  

Målet for dette prosjektet er å optimalisere de nye forbindelsene og utføre pre-kliniske forsøk for å vise effekt og sikkerhet i musemodeller. Prosjektansvarlig: INVEN2 AS. Prosjektleder: Jan Solberg.

 • Universal immunotherapeutic targeting of solid tumors. Innvilget  beløp: 9,567 millioner kroner.

Immunterapi er meget effektivt for de pasientene som responderer, men ofte er det kun 10-13 % som blir friske. Målet for dette prosjektet er å utvikle en universal immunterapi som kan brukes mot mange forskjellige kreftformer, ved målrettet å levere et molekyl som stimulerer kroppens immunforsvar, inn i selve svulsten. Der aktiveres pasientens egne forsvarsmekanismer til å drepe kreftcellene.

Resultatet kan bli en behandling som virker på flere pasienter og har færre bivirkninger. Prosjektansvarlig: INVEN2 AS. Prosjektleder: Anders Holm.