Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Våre investeringer

Kreftforeningen har lenge finansiert lovende forskning. Nå ønsker vi også å støtte oppstartsselskaper som utvikler kreftrelaterte produkter. Slik vil vi gjøre veien fra lovende forskning til bedre behandling kortere.

OncoImmunity

OncoImmunity AS utvikler en programvare som skal gjøre det mulig å forutse hvor godt en pasient kommer til å respondere på en gitt immunterapi.

Den unike algoritmen, eller oppskriften, skal finne aktuell informasjon i en DNA-sekvens. For en pasient vil prosessen eksempelvis kunne se slik ut:

  1. Diagnose stilles, og det blir tatt en celleprøve eller vevsprøve.
  2. Prøven DNA-sekvenseres. Dette er en teknologi som har eksistert lenge, men det er først i senere tid at man har vært i stand til å gjøre dette raskt og billig nok til at det kan brukes i større skala. I dag kalles videreføringen av denne teknologien for neste generasjons sekvensering (NGS). Ved hjelp av NGS, får man et sett med data som er spesifikt for hver pasient. Dette datasettet inneholder enorme mengder med informasjon som deretter må tolkes. Det er her løsningen til OncoImmunity kommer inn i bildet.
  3. OncoImmunity mottar datasettet og laster det inn i sin programvare. Algoritmen, eller oppskriften, leter etter deler av DNA-sekvensen som koder for kreftspesifikke stoffer som kan stimulere og aktivere kroppens immunforsvar, såkalte antigener. Dette er antigener som ikke finnes i friske celler og kalles for neo-antigener. Når programmet har identifisert hvilke neo-antigener som er tilstede i svulsten, vil de deretter kunne forutsi om en gitt behandling vil passe til pasienten.
  4. Prosessen resulterer i effektivt valg av de riktige pasientene til kliniske studier innen immunterapi, designet av persontilpassede behandlende kreftvaksiner og målrettet celleterapi.

Vi investerte 2 millioner kroner i OncoImmunity i 2016 og vi mener løsningen de utvikler vil spille en viktig rolle i den videre utviklingen av persontilpasset medisin.

Les mer om hvordan programvaren velger ut de riktige pasientene for en aktuell behandling.

Vaccibody

Vaccibody AS utvikler en vaksineplattform for målrettet og økt leveranse av antigener til kroppens «vaktmesterceller», celler som vandrer rundt i kroppen og leter etter det som er fremmed. Vaktmestercellene vil deretter vise antigenet fram til kroppens «drepeceller» som så aktiveres.

Hovedproduktet utviklet av Vaccibody, VB10.16, er en DNA-basert behandlingsvaksine som retter seg mot sykdommer forårsaket av Humant Papilloma Virus 16 (HPV 16). Den første tilstanden som er valgt for testing av VB10.16 er forstadier av kreft i livmorhalsen forårsaket av HPV 16. Vaksinen er nå i fase II av en klinisk studie. Den har ikke gitt alvorlige bivirkninger og immunforsvaret ser ut til å reagere etter hensikten.

Med bakgrunn i selskapets teknologiplattform, har Vaccibody utviklet et nytt produkt, VB10.NEO, som retter seg mot metastatisk føflekkreft og tarmkreft. Dette er en behandlingsvaksine basert på neo-antigener, de kreftspesifikke antigenene som er unik for hver pasient. Fortrinnet ved teknologien til Vaccibody er at de har muligheten til å presentere en rekke neo-antigener på en gang. Samtidig kan denne sammensetningen tilpasses hver enkelt pasient. Det er søkt om å sette i gang en klinisk fase I/II-studie med VB10.NEO.

Vaccibody er det første selskapet vi investerte i. Førstegangsinvesteringen var i 2014 og i ettertid har vi fulgt opp selskapet med oppfølgingsinvesteringer og investert totalt 10 millioner kroner. Vi ser et stort potensiale i allsidigheten til vaksineteknologien.

Les mer om hvordan vaksinen fungerer.

Lytix Biopharma

Lytix Biopharma AS utvikler produktet LTX-315, et molekyl - et såkalt peptid - som sprøytes direkte inn i kreftsvulsten med en virkningsmekanisme som gjør at kreftcellene sprekker. Slik frigjøres bakterielignende molekyler og kreftspesifikke antigener som aktiverer immunforsvaret. Dermed kan immunforsvaret også angripe kreftsvulster andre steder i kroppen enn der LTX-315 ble sprøytet inn.

Virkningen gjør at produktet er godt egnet i kombinasjon med kommersielt tilgjengelige immunterapier. Produktet har vist betydelig immunrespons og tilbakegang i behandlede svulster og selskapet kan vise til lovende resultater i sin fase I-studie på pasienter med føflekkreft og brystkreft.

Vi investerte 6 millioner kroner i Lytix Biopharma i 2017 på grunn av potensialet i virkningsmekanismen og mulighetene LTX-315 har til å potensere allerede eksisterende immunterapier.

Les mer om vår siste investering og hvorfor vi bidrar til dette viktige feltet.