Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Nominasjon av kandidater

Kreftforeningen inviterer til nominasjon av kandidater til å motta Kong Olav Vs kreftforskningspris 2017. Frist for nominasjon er 20. desember 2016.

Marianne Frøyland

Emneansvarlig

Kong Olav Vs Kreftforskningsfond ble opprettet 29. april 1992 til minne om Kong Olav V. Fondet deler ut en pris til en gruppe kreftforskere – eller en individuell kreftforsker – som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang. Prisen går til det ypperste av det ypperste innen hele spekteret av norsk kreftforskning.

Se oversikt over tidligere vinnere av Kong Olav Vs kreftforskningspris og les litt om deres fagområder.

Prisvinnerne mottar et beløp på 1 000 000 kroner og utmerkelsen har høy prestisje i det norske forskningsmiljøet.

Vinnerne kåres på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Kandidatene må ha en klar kreftrelevans i de sentrale deler av sin vitenskapelige produksjon.
  • Sentrale deler av forskningsinnsatsen må være utført ved en norsk forskningsinstitusjon.
  • Kandidatene må ha oppnådd internasjonal anerkjennelse for sin forskning.
  • Kandidatene må over tid ha bidratt til å styrke og bygge opp norske forskningsmiljøer gjennom sitt vitenskapelige engasjement.
  • Kandidatene må ha drevet nybrottsarbeid innen sitt fagfelt.
  • Kandidatene må ha formidlet forskningsresultatene til allmennheten.

Kreftforeningen inviterer nå til nominasjon av kandidater til å motta prisen for 2017. Vi oppfordrer særlig til nominasjon av forskningsgrupper.

Nominasjoner må skrives på engelsk og må inneholde en begrunnelse i henhold til kriteriene gitt ovenfor, samt kandidatenes CV og publikasjonsliste i én samlet pdf-fil.

Nominasjoner sendes elektronisk til spesialkonsulent Tom Nekstad. Frist for nominasjon er 20. desember 2016.

Vedtekter for Kong Olav Vs kreftforskningsfond
Retningslinjer for Kong Olav Vs kreftforskningspris