Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Nominasjon av kandidater

Kreftforeningen inviterer til nominasjon av kandidater til å motta Kong Olav Vs kreftforskningspris 2018. Frist for nominasjon er 15. november 2017.

Kong Olav Vs kreftforskningspris på 1 000 000 kroner deles hvert år ut til en kreftforsker eller forskergruppe/miljø, som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang. H.M. Kong Harald deler ut prisen i en høytidelig markering i Gamle festsal, Universitetet i Oslo.

Prisen har høy prestisje i det norske kreftforskningsmiljøet og går til de aller beste innen hele spekteret av norsk kreftforskning. Prisen skal gå til forskningsmiljøer eller forskere som fortsatt er aktive og bidrar innen kreftforskningen i dag.

Se oversikt over tidligere vinnere av Kong Olav Vs kreftforskningspris og les litt om deres fagområder.

For å hedre forskernes innsats ønsker Kreftforeningen med dette å invitere norske institusjoner til å fremme forslag til kandidater til Kong Olav Vs kreftforskningspris 2018. Da stadig mer banebrytende forskning utføres av forskningsmiljøer, oppfordrer vi særlig til nominasjon av forskergrupper.

Ved vurdering av kandidatene blir det lagt vekt på følgende:

  • At kandidatens/gruppens arbeid har klar kreftrelevans.
  • At sentrale deler av forskningsinnsatsen er utført ved en norsk forskningsinstitusjon.
  • At kandidaten/gruppen har oppnådd internasjonal anerkjennelse for sin forskning.
  • At kandidaten/gruppen over tid har bidratt til å styrke norske forskningsmiljøer gjennom sitt vitenskapelige engasjement.
  • At forskningsinnsatsen representerer et nybrottsarbeid innen gjeldende felt.
  • At kandidaten/gruppen har lagt vekt på å formidle forskningsresultatene til publikum.

Kreftforeningen ønsker at mange institusjoner sender forslag til kandidater slik at vi får en bred liste over mulige kandidater til prisen.

Nominasjonen må skrives på engelsk og må inneholde en begrunnelse i henhold til kriteriene gitt ovenfor, samt kandidatens CV og publikasjonsliste i én samlet pdf-fil.

Nominasjoner sendes elektronisk til Lars Klæboe.

Frist for innsendelse er 15. november 2017.

Vedtekter for Kong Olav Vs kreftforskningsfond
Retningslinjer for Kong Olav Vs kreftforskningspris