Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Kriterier for tildeling

Kong Olav Vs kreftforskningspris deles hvert år ut til en kreftforsker som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang.

Kong Olav Vs Kreftforskningsfond ble opprettet 29. april 1992 til minne om Kong Olav V. Fondet deler ut en pris til en gruppe kreftforskere – eller en individuell kreftforsker – som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang. Prisen går til det ypperste av det ypperste innen hele spekteret av norsk kreftforskning.

Se oversikt over tidligere vinnere av Kong Olav Vs kreftforskningspris og les litt om deres fagområder.

Prisvinnerne mottar et beløp på 1 000 000 kroner og utmerkelsen har høy prestisje i det norske forskningsmiljøet.

Vinnerne kåres på bakgrunn av følgende kriterier:

  • Kandidatene må ha en klar kreftrelevans i de sentrale deler av sin vitenskapelige produksjon.
  • Sentrale deler av forskningsinnsatsen må være utført ved en norsk forskningsinstitusjon.
  • Kandidatene må ha oppnådd internasjonal anerkjennelse for sin forskning.
  • Kandidatene må over tid ha bidratt til å styrke og bygge opp norske forskningsmiljøer gjennom sitt vitenskapelige engasjement.
  • Kandidatene må ha drevet nybrottsarbeid innen sitt fagfelt.
  • Kandidatene må ha formidlet forskningsresultatene til allmennheten.

For mer informasjon kontakt spesialrådgiver Lars Klæboe.

Vedtekter for Kong Olav Vs kreftforskningsfond
Retningslinjer for Kong Olav Vs kreftforskningspris