Nominasjon av kandidater til Kong Olav Vs kreftforskningspris

Nå er det mulig å nominere kandidater til Kong Olav Vs kreftforskningspris 2021. Fristen for å sende inn forslag er 15. november.

Kong Olav Vs kreftforskningspris på 1 million kroner deles hvert år ut til en kreftforsker eller en forskergruppe, som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang. H.M. Kong Harald deler ut prisen i en høytidelig markering i Gamle festsal ved Universitetet i Oslo.

Prisen har høy prestisje i det norske kreftforskningsmiljøet og går til de aller beste innen hele spekteret av norsk kreftforskning. Prisen skal gå til forskergrupper eller forskere som fortsatt er aktive og bidrar innen kreftforskningen i dag.

Se oversikt over tidligere vinnere av Kong Olav Vs kreftforskningspris

H.M. Kong Harald overrekker prisen til professor Vessela Kristensen, prisvinner i 2018, sammen med generalsekretær Anne Lise Ryel. Foto: Jorunn Valle Nilsen

For å hedre forskernes innsats inviterer vi norske institusjoner til å fremme forslag til kandidater til Kong Olav Vs kreftforskningspris. 

Prisbeløpet skal benyttes til videre forskning eller videre kvalifisering i forskning. Målet er å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang. Det innebærer at kandidater må vurderes både ut fra oppnådde resultater innen forskning, men også potensial for videre forskning.

Ved vurdering av kandidatene blir det lagt vekt på følgende:

  • i hvilken grad kreftpasienter har hatt eller vil få nytte av forskningen som er utført
  • om forskeren/forskergruppen har oppnådd internasjonal anerkjennelse for sin forskning
  • om kandidaten(e) over tid har bidratt til å bygge opp og styrke norske forskningsmiljøer gjennom sitt vitenskapelige engasjement
  • hvorvidt kandidaten fremdeles er aktiv – og forventes å være aktiv i årene fremover i sitt miljø med publisering og formidling av forskningsresultater til allmennheten

Kreftforeningen ønsker at mange institusjoner sender forslag til kandidater slik at vi får en bred liste over mulige kandidater til prisen.

Nominasjonen må skrives på engelsk og må inneholde:

  • en begrunnelse i henhold til kriteriene gitt over (maksimalt 4 sider)
  • kandidatens CV (maksimalt 4 sider)
  • kandidatens publikasjonsliste

Alle dokumenter må samles i én pdf-fil og sendes til forskningsadministrasjon@kreftforeningen.no.

Frist for innsendelse er 15. november 2020.

Vedtekter for Kong Olav Vs Kreftforskningsfond (pdf)

Retningslinjer for Kong Olav Vs Kreftforskningsfond (pdf)

Var dette nyttig?