Søknadene vurderes først i de ulike faggruppene avhengig av hvilket forskningstema de hører inn under, og gruppene ender opp med en innstillingsliste etter diskusjoner med en brukerrepresentant. Deretter vurderes innstillingslisten fra faggruppene av Kreftforeningens styre, som er den endelige beslutningstakeren for tildeling av våre forskningsmidler.

Les mer om hvordan søknadene evalueres.

Følgende faggruppetema og fageksperter var gjeldende i 2017. For 2018 offentliggjøres dette først ved tildeling av årets forskningsmidler i slutten av oktober.

Søke forskningsmidler?Les om alle våre utlysninger og tilhørende retningslinjer.

Grunnforskning I

Studier med hovedvekt på cellebiologi (for eksempel vekstkontroll, cellulær signalering og kommunikasjon, differensiering, migrasjon/spredningsprosess) der de prosesser eller mekanismer som studeres er relevante for utvikling av kreftsykdom.

Leder

 • Carl-Henrik Heldin, professor ved Uppsala Universitet, Sverige

Medlemmer

 • Klaus Okkenhaug, professor ved Babraham Institute, Cambridge, England
 • Claus Sørensen, forsker ved BRIC, Universitet i København, Danmark
 • Jukka Westermarck, professor ved Universitetet i Turku, Finland
 • Lisa Salcini, forsker ved BRIC, Universitetet i København, Danmark
 • Galina Selivanova, professor ved Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige

Brukerrepresentanter

 • Kari Grønås
 • Bjørn Bamse Mork Knutsen

Grunnforskning II 

Studier med kreftrelasjon innen ulike fagdisipliner (for eksempel immunologi, tumorfysiologi og ekstracellulært mikromiljø).

Leder

 • Henning Walczak, professor ved Universitet College London, England

Medlemmer

 • Pipsa Saharinen, forskningsleder ved Universitetet i Helsinki, Finland
 • Andreas Lundqvist, professor ved Karolinska Institutet, Sverige
 • Marie Kveiborg, førsteamanuensis ved Universitetet i Copenhagen, Danmark
 • Thoas Fioretos, professor ved Lunds Universitet, Sverige
 • Mattias Belting, professor ved Lunds Universitet, Sverige

Brukerrepresentanter

 • Erik Hardeng
 • Liv Rygh 

Klinisk kreftforskning I  

Studier som involverer både basal og klinisk metodikk eller materiale der utforsking av biologiske prinsipper er det primære endepunkt. Studier som involverer både basal og klinisk metodikk eller materiale, og som er rettet mot nye terapeutiske prinsipper.

Leder

 • Göran Landberg, professor ved Sahlgrenska Cancer Center, Sverige

Medlemmer

 • Jan Alsner, professor ved Aarhus universitet, Danmark
 • Jörg Tost, forskningsleder ved Centre National de Genotypage, Frankrike
 • Magnus Essand, professor ved Uppsala universitet, Sverige
 • Malin Sund, professor ved Umeå universitet, Sverige
 • Richard Palmqvist, professor ved Umeå universitet, Sverige

Brukerrepresentanter

 • Jakob Hygen
 • Anne Helbig

Klinisk kreftforskning II

Studier som involverer både basal og klinisk metodikk eller materiale, og som er rettet mot forbedret diagnostikk. Studier som involverer klinisk metodikk, inkludert kliniske studier der man benytter biobanker for identifikasjon av nye prognostiske og/eller prediktive markører (for eksempel kliniske legemiddelstudier og studier på medisinske metoder eller medisinsk utstyr).

Leder

 • Uulke van der Heide, professor ved Leiden UMC i Leiden, Nederland

Medlemmer

 • Sampsa Hautaniemi, professor ved Universitetet i Helsinki, Finland
 • Ola Winqvist, professor ved Karolinska Institutet, Sverige
 • Alexander Ploner, seniorforsker ved Karolinska Institutet, Sverige
 • Ingrid Hedenfalk, postdoktor ved Universitetet i Lund, Sverige
 • Karen-Lise Garm Spindler, professor ved Aarhus universitet, Danmark

Brukerrepresentanter

 • Daniel Ask
 • Ragnhild Bjørnebekk

Epidemiologisk, helsefaglig og samfunnsvitenskapelig kreftforskning 

Studier som er populasjonsbaserte eller tar i bruk store prøveserier, herunder store studier som inkluderer genetiske og andre markører. 

Studier innen kreftsykdommers årsaks-problematikk eller innen livsstils-forskning.

Studier rettet mot faktorer av betydning for kreftpasienters helse (for eksempel palliativ medisin, klinisk ernæring og fysisk aktivitet).

Studier av kvalitativ art med psykososialt fokus.

Studier innen primær kreftforebygging eller screeningproblematikk.

Studier innen forskningsstatistikk.

Studier innen helsefaglig eller samfunnsvitenskapelig forskning.

Leder

 • Henrik Toft Sørensen, professor ved Universitetet i Aarhus, Danmark

Medlemmer

 • Olof Akre, forsker ved Karolinska Institutet, Sverige
 • Magnus Stenbeck, forsker ved Karolinska Institutet, Sverige
 • Sussanne Börjeson, førsteamanuensis ved Universitetet i Linköping, Sverige
 • Paul Dickman, professor ved Karolinska Institutet, Sverige
 • Karsten Vrangbæk, professor ved Københavns universitet, Danmark

Brukerrepresentanter

 • Kjell Stenstadvold
 • Sigmund Ongstad
Var denne siden nyttig?