Søknadene vurderes først i de ulike faggruppene avhengig av hvilket forskningstema de hører inn under, og gruppene ender opp med en innstillingsliste etter diskusjoner med en brukerrepresentant. Deretter vurderes innstillingslisten fra faggruppene av Kreftforeningens styre, som er den endelige beslutningstakeren for tildeling av våre forskningsmidler.

Les mer om hvordan søknadene evalueres.

Følgende faggruppetema og fageksperter var gjeldende i 2018.

Søke forskningsmidler? Les om alle våre utlysninger og tilhørende retningslinjer.

Grunnforskning I

Studier med hovedvekt på cellebiologi (for eksempel vekstkontroll, cellulær signalering og kommunikasjon, differensiering, migrasjon/spredningsprosess) der de prosesser eller mekanismer som studeres er relevante for utvikling av kreftsykdom.

Leder

 • Claus Sørensen, BRIC Universitetet i København, Danmark

Medlemmer

 • Stephanie Kermorgant, Queen Mary University of London, Storbritannia
 • Lars Rönnstrand, Lunds Universitet, Sverige
 • Lisa Salcini, BRIC, BRIC Universitetet i København, Danmark
 • Galina Selivanova, Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige
 • Jukka Westermarck, Universitetet i Turku, Finland

Brukerrepresentanter

 • Bjørn Bamse Mork Knutsen
 • Irene Overhalden
 • Jacob Hygen (vara)

    

Grunnforskning II 

Studier med kreftrelasjon innen ulike fagdisipliner (for eksempel immunologi, tumorfysiologi og ekstracellulært mikromiljø).

Leder

 • Marie Kveiborg, Universitetet i Copenhagen, Danmark

Medlemmer

 • Anna Hagström, Lunds Universitet, Sverige
 • Tuula Kallunki, Kræftens Bekæmpelse, Danmark
 • Andreas Lundqvist, Karolinska Institutet, Sverige
 • Chris Madsen, Lunds Universitet, Sverige
 • Pipsa Saharinen, Universitetet i Helsinki, Finland

Brukerrepresentanter

 • Ingvild Holt-Jensen
 • Ragnhild Bjørnebekk
 • Odd Eskildsen (vara)

     

Translasjonsforskning  

Studier som involverer både basal og klinisk metodikk eller materiale med mål om forbedret diagnostikk og nye terapier.

Leder

 • Göran Landberg, Sahlgrenska Cancer Center, Sverige

Medlemmer

 • Jan Alsner, Aarhus universitet, Danmark
 • Magnus Essand, Uppsala universitet, Sverige
 • Richard Palmqvist, Umeå universitet, Sverige
 • Malin Sund, Umeå universitet, Sverige
 • Jörg Tost, Centre National de Genotypage, Frankrike

Brukerrepresentanter

 • Solveig Vist
 • Henning Antonsen
 • Anne Helbig (vara)

     

Klinisk kreftforskning

Studier som involverer klinisk metodikk, inkludert eksperimentell medisin og kliniske studier (for eksempel kliniske intervensjonsstudier og/eller studier på medisinske metoder eller medisinsk utstyr).

Leder

 • Uulke van der Heide, Netherlands Cancer Institute, Nederland

Medlemmer

 • Sampsa Hautaniemi, Universitetet i Helsinki, Finland
 • Egbert Oosterwijk, Radboud University Medical Centre, Nederland
 • Alexander Ploner, Karolinska Institutet, Sverige
 • Karen-Lise Garm Spindler, Aarhus universitet, Danmark
 • Ola Winqvist, Karolinska Institutet, Sverige

Brukerrepresentanter

 • Kari Grønås
 • Morten Marwell-Hauge
 • Helene Møller Rørvik (vara)

     

Epidemiologisk, helsefaglig og samfunnsvitenskapelig kreftforskning 

Studier som er populasjonsbaserte eller tar i bruk store prøveserier, herunder store studier som inkluderer genetiske og andre markører. 

Studier innen kreftsykdommers årsaks-problematikk eller innen livsstils-forskning.

Studier rettet mot faktorer av betydning for kreftpasienters helse (for eksempel palliativ medisin, klinisk ernæring og fysisk aktivitet).

Studier av kvalitativ art med fokus på helsetjenestekvalitet, psykososiale forhold, brukermedvirkning og samhandling i helsetjenesten.

Studier innen primær kreftforebygging eller screeningproblematikk.

Studier innen helsestatistikk og helseøkonomi.

Studier innen helsefaglig eller samfunnsvitenskapelig forskning.

Leder

 • Sussanne Börjeson, Universitetet i Linköping, Sverige

Medlemmer

 • Paul Dickman, Karolinska Institutet, Sverige
 • Gustaf Edgren, Karolinska Institutet, Sverige
 • Bart Kiemeney, Radboud University Medical Centre, Nederland
 • Magnus Stenbeck, Karolinska Institutet, Sverige
 • Karsten Vrangbæk, Københavns universitet, Danmark

Brukerrepresentanter

 • Tove Nicolaysen-Page
 • Ingvill Moe
 • Seda Abrahamsen (vara)
Var denne siden nyttig?