Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Faggrupper

Fagpanelet er valgt av Kreftforeningens styre og består av fageksperter fra universiteter og sykehus tilhørende andre land i Nord-Europa.

Søknadene vurderes først i de ulike faggruppene avhengig av hvilket forskningstema de hører inn under, og gruppene ender opp med en innstillingsliste etter diskusjoner med en brukerrepresentant. Deretter vurderes innstillingslisten fra faggruppene av Kreftforeningens styre, som er den endelige beslutningstakeren for tildeling av våre forskningsmidler.

Les mer om hvordan søknadene evalueres.

Grunnforskning I

Studier med hovedvekt på cellebiologi (for eksempel vekstkontroll, cellulær signalering og kommunikasjon, differensiering, migrasjon/spredningsprosess) der de prosesser eller mekanismer som studeres er relevante for utvikling av kreftsykdom.

Leder

Carl-Henrik Heldin, professor ved Uppsala Universitet, Sverige

Medlemmer

 • Klaus Okkenhaug, professor ved Babraham Institute, Cambridge, England
 • Claus Sørensen, forsker ved BRIC, Universitet i København, Danmark
 • Jukka Westermarck, professor ved Universitetet i Turku, Finland
 • Lisa Salcini, forsker ved BRIC, Universitetet i København, Danmark

Brukerrepresentant

Ingunn Jolma

Grunnforskning II 

Studier med kreftrelasjon innen ulike fagdisipliner (for eksempel immunologi, tumorfysiologi og ekstracellulært mikromiljø).

Leder

Henning Walczak, professor ved Universitet College London, England

Medlemmer

 • Arne Östman, professor ved Karolinska Institutet i Stockholm, Sverge
 • Pipsa Saharinen, forskningsleder ved Universitetet i Helsinki, Finland
 • Andreas Lundqvist, professor ved Karolinska Institutet, Sverige
 • Marie Kveiborg, førsteamanuensis ved Universitetet i Copenhagen, Danmark
 • Thoas Fioretos, professor ved Lunds Universitet, Sverige

Brukerrepresentant

Daniel Ask

Klinisk kreftforskning I  

Studier som involverer både basal og klinisk metodikk eller materiale der utforsking av biologiske prinsipper er det primære endepunkt. Studier som involverer både basal og klinisk metodikk eller materiale, og som er rettet mot nye terapeutiske prinsipper.

Leder

Göran Landberg, professor ved Sahlgrenska Cancer Center, Sverige

Medlemmer

 • Mechthild Krause, professor ved universitetssykehuset C. G. Carus Dresden, Tyskland
 • Inger Marie Svane, professor ved Københavns universitet, Danmark
 • Jörg Tost, forskningsleder ved Centre National de Genotypage, Frankrike
 • Jan Alsner, professor ved Aarhus universitet, Danmark

Brukerrepresentant

Jakob Hygen

Klinisk kreftforskning II

Studier som involverer både basal og klinisk metodikk eller materiale, og som er rettet mot forbedret diagnostikk. Studier som involverer klinisk metodikk, inkludert kliniske studier der man benytter biobanker for identifikasjon av nye prognostiske og/eller prediktive markører (for eksempel kliniske legemiddelstudier og studier på medisinske metoder eller medisinsk utstyr).

Leder

Uulke van der Heide, professor ved Leiden UMC i Leiden, Nederland

Medlemmer

 • Ingrid Hedenfalk, postdoktor ved Universitetet i Lund, Sverige
 • Paul Dickman, professor ved Karolinska Institutt, Sverige
 • Ola Winqvist, professor ved Karolinska Institutt, Sverige
 • Sampsa Hautaniemi, professor ved Universitetet i Helsinki, Finland

Brukerrepresentant

Kari Grønås

Epidemiologisk, helsefaglig og samfunnsvitenskapelig kreftforskning 

Studier som er populasjonsbaserte eller tar i bruk store prøveserier, herunder store studier som inkluderer genetiske og andre markører. 

Studier innen kreftsykdommers årsaks-problematikk eller innen livsstils-forskning.

Studier rettet mot faktorer av betydning for kreftpasienters helse (for eksempel palliativ medisin, klinisk ernæring og fysisk aktivitet).

Studier av kvalitativ art med psykososialt fokus.

Studier innen primær kreftforebygging eller screeningproblematikk.

Studier innen forskningsstatistikk.

Studier innen helsefaglig eller samfunnsvitenskapelig forskning.

Leder

Henrik Toft Sørensen, professor ved Universitetet i Aarhus, Danmark

Medlemmer

 • Magnus Stenbeck, forsker ved Karolinska Institutet, Sverige
 • Sussanne Börjeson, førsteamanuensis ved Universitetet i Linköping, Sverige
 • Olof Akre, forsker ved Karolinska Institutet, Sverige
 • Alexander Ploner, forsker ved Karolinska Institutet, Sverige

Brukerrepresentant

Kjell Stenstadvold