Søknadene vurderes først i de ulike faggruppene avhengig av hvilket forskningstema de hører inn under, og gruppene ender opp med en innstillingsliste etter diskusjoner med en brukerrepresentant. Deretter vurderes innstillingslisten fra faggruppene av Kreftforeningens styre, som er den endelige beslutningstakeren for tildeling av våre forskningsmidler.

Søke forskningsmidler? Les om alle våre utlysninger og tilhørende retningslinjer.

Les mer om hvordan søknadene evalueres.

Følgende faggruppetema og fageksperter var gjeldende i 2019.

Grunnforskning I

Studier med hovedvekt på cellebiologi (for eksempel vekstkontroll, cellulær signalering og kommunikasjon, differensiering, migrasjon/spredningsprosess) der de prosesser eller mekanismer som studeres er relevante for utvikling av kreftsykdom.

Leder

 • Claus Sørensen, Biotech Research and Innovation Centre, Copenhagen – Danmark

Medlemmer

 • Stephanie Kermorgant, Queen Mary University of London – Storbritannia
 • Jukka Westermarck, University of Turku – Finland
 • Anna Elisabetta Salcini, Biotech Research and Innovation Centre, Copenhagen – Danmark
 • Galina Selivanova, Karolinska Institute – Sverige

Brukerrepresentanter

 • Tove Nicolaysen Page (mentor)
 • Odd Eskildsen

 

Grunnforskning II 

Studier med kreftrelasjon innen ulike fagdisipliner (for eksempel immunologi, tumorfysiologi og ekstracellulært mikromiljø).

Leder

 • Marie Kveiborg, University of Copenhagen – Danmark

Medlemmer

 • Pipsa Saharinen, University of Helsinki – Finland
 • Andreas Lundqvist, Karolinska Institute – Sverige
 • Anna Hagström, Lunds Universitet – Sverige
 • Chris Madsen, Lunds Universitet – Sverige
 • Tuula Kallunki, Danish Cancer Society – Danmark

Brukerrepresentanter

 • Ragnhild Bjørnebekk (mentor)
 • Bianca Lorntzsen
 • Jacob Hygen (vara)

 

Translasjonsforskning  

Studier som involverer både basal og klinisk metodikk eller materiale med mål om forbedret diagnostikk og nye terapier.

Leder

 • Göran Landberg, Sahlgrenska University of Gothenburg – Sverige

Medlemmer

 • Jörg Tost, Institute Nationale de Genotypage Paris – Frankrike
 • Magnus Essand, Uppsala University – Sverige
 • Krister Wennerberg, BRIC – Sverige
 • Karolin Hansèn Nord, Lund University – Sverige
 • Kim Sverker Pettersson, University of Turku – Finland

Brukerrepresentanter

 • Henning Antonsen (mentor)
 • Teresa Bakke

 

Klinisk kreftforskning

Studier som involverer klinisk metodikk, inkludert eksperimentell medisin og kliniske studier (for eksempel kliniske intervensjonsstudier og/eller studier på medisinske metoder eller medisinsk utstyr).

Leder

 • Karen-Lise Garm Spindler, Aarhus University – Danmark

Medlemmer

 • Egbert Oosterwijk, Radboud University Medical Centre – Nederland
 • Thorunn Rafnar, DeCODE – Island
 • Tufve Nyholm, Umeå universitet – Sverige
 • Stephan Mielke, Karolinska Institute – Sverige
 • Teemu Murtola, Unversity of Tampere – Finland

Brukerrepresentanter

 • Morten Marwell-Hauge
 • Hans Børre Joakimsen
 • Kari Grønås (vara/mentor)

 

Epidemiologisk, helsefaglig og samfunnsvitenskapelig kreftforskning 

Studier som er populasjonsbaserte eller tar i bruk store prøveserier, herunder store studier som inkluderer genetiske og andre markører. 

Studier innen kreftsykdommers årsaks-problematikk eller innen livsstils-forskning.

Studier rettet mot faktorer av betydning for kreftpasienters helse (for eksempel palliativ medisin, klinisk ernæring og fysisk aktivitet).

Studier av kvalitativ art med fokus på helsetjenestekvalitet, psykososiale forhold, brukermedvirkning og samhandling i helsetjenesten.

Studier innen primær kreftforebygging eller screeningproblematikk.

Studier innen helsestatistikk og helseøkonomi.

Studier innen helsefaglig eller samfunnsvitenskapelig forskning.

Leder

 • Sussanne Börjeson, Linköping University – Sverige

Medlemmer

 • Björn Pasternak, Linköping University – Sverige
 • Magnus Stenbeck, Karolinska Institute – Sverige
 • Bart Kiemeney, Radboud University Medical Centre – Nederland
 • Paul Dickman, Karolinska Institute – Sverige
 • Karsten Vrangbæk, Københavns universitet – Danmark

Brukerrepresentanter

 • Vegard Thorkildsen
 • Mette Paavola