Kreftforeningen viser til Helsedirektoratets høringsdokumenter. Stortinget vedtok den 19. desember 2016 at finansieringsansvaret for kreftlegemidler innenfor gruppene antineoplastiske midler og andre immunsuppressiver, skal overføres fra folketrygden til de regionale helseforetakene (forslag til statsbudsjett for 2017, Prop. 1S, 2016-2017).

Vi støtter forslaget om overføring med henvendelse til direktoratets begrunnelse: «Oppstart med behandling av disse legemidlene, evaluering og avslutning gjøres av lege i spesialisthelsetjenesten. Videre er det flere legemidler innenfor dette terapiområdet som kan erstatte hverandre i bruk, slik at det er mulig å dra nytte av priskonkurranse». Vi vil påpeke viktigheten av at sykehusene kompenseres økonomisk som følge av overføringen slik at pasienter sikres fortsatt tilgang til de aktuelle legemidlene.

 

Med vennlig hilsen

Kreftforeningen

Anne Lise Ryel

 

Generalsekretær

 

Var denne siden nyttig?