Fakta om UV-stråling, sol og solarium

Hvordan påvirker sol og solarium kroppen og hva er UV-stråler? Informasjon til bruk i skolen.

Bilde av solskadet ansikt
Illustrasjonsfoto: CF Wesenberg/Kolonihaven.

Presentasjon til bruk i klassen

Med ferdige notattekster er denne presentasjonen enkel å bruke i klassen:

Undervisningspresentasjon om UV-stråling, sol og solarium 

Den har fakta om UV, informative filmer og diskusjonsoppgaver. 

Gjennomgangen kan ta 1-2 skoletimer, avhengig av om du bruker hele eller deler av stoffet. Enda bedre læringseffekt kan oppnås ved å la elevene jobbe med temaet på ulike måter. Du finner tips her som vil være nyttige hvis dere for eksempel vil lage film. 

Stoffet er relevant for flere fag både på ungdomsskoletrinnet og for videregående, for eksempel på Naturfag vg1 og vg3, Medier og kommunikasjon. For hudpleielinjer finnes en egen presentasjon.

På ungdomsskoler: Helse: Helse og omsorg, Kreft, Miljø og helse. Naturfag: Forskerspiren, Kropp og helse, Stråling og radioaktivitet, Verdensrommet. Også folkehøyskoler kan bruke stoffet.

Hvorfor er det viktig å lære om UV?

Norge er ett av landene i verden som har flest tilfeller av føflekkreft per innbygger, etter Australia, New Zealand, Sveits og Danmark. Det er den kreftformen som øker mest - det positive er at den kan forebygges. Her kan skolene spille en viktig rolle. 

De viktigste årsakene til hudkreft er solforbrenning og mye intens sol eller solarium. Ved at flere følger Solvettreglene vil risikoen for hudkreft minske betydelig. Vi trenger sol, men ikke så mye at vi øker risikoen for hudkreft.

Hjelp oss å bli bedre

Vi setter stor pris på om du som er lærer svarer på noen få spørsmål - det tar bare ett minutt, og vil være til stor hjelp.

Lær mer om UV ved å lage film

Kombiner kunnskapen elevene får om UV med et filmprosjekt. Filming med mobiltelefoner krever minimalt med utstyr og bidrar til å fremme elevenes digitale kompetanse.  I denne presentasjonen får du innspill til en skoletime som på en enkel måte vil gi elevene kunnskap om å lage film.

 

Hva er UV-stråling?

Undervisningsopplegget har vært et samarbeid med Statens strålevern, og kan også ses i sammenheng med oppgaver om UV-stråler på nettsiden ndla.no og Inspiria vitensenters UV-undervisning "Helt strålende". 

Nyttig informasjon om UV-stråling, sol og solarium finner du også på nettsiden til Statens strålevern.