Bli frivillig i Kreftforeningens innsamlingsaksjon

Frivillige er involvert på mange måter i aksjonen. Du kan hjelpe til med å planlegge og organisere aksjonen, eller samle inn penger gjennom din egen digitale innsamlingsbøsse.

Bøssen er enkel å opprette og sende videre til venner, familie og kollegaer med oppfordring om å støtte aksjonen. I år går pengene til forskning på kreft med spredning.

Var dette nyttig?