Digital innsamling til Stjerneaksjonen

Opprett en digital innsamling som kan deles med venner, kollegaer, familie og andre. Du kan invitere nettverket ditt til å bidra til å samle inn penger til livsviktig kreftforskning slik at flere kan komme hjem til jul, nyttår og alle andre dager i året.

Opprett en digital innsamling

Med en digital innsamling for Stjerneaksjonen kan du få hele nettverket ditt til å støtte aksjonen, og du kan selv følge med på hvor mye du samler inn.

Slik kan du bidra på 1-2-3

Vårt mål er finansiere livsviktig kreftforskning slik at flere kan overleve. Vi vil at det skal være færre som må tilbringe julen på sykehus. Dette kan du bidra til ved å opprette en digital innsamling – enten alene eller sammen med arbeidsplassen din, idrettslaget ditt eller vennegjengen din.

1. Opprett en digital bøsse – og gjør den personlig

En digital innsamling er en innsamlingsside på nett. Både enkeltpersoner, grupper og bedrifter kan opprette sin egen digitale innsamling. Du kan hele tiden følge med på hvor mye du har klart å samle inn, og de som gir kan skrive en hilsen på siden din om de vil.

Engasjement smitter. Jo mer personlig din digitale innsamling er, jo mer engasjement vil du skape hos andre.

  • Velg en tittel og et bilde som beskriver deg eller gruppen som står bak bøssen.
  • Bruk tekstfeltet til å fortelle kort om hvorfor du eller dere er engasjert i kreftsaken.
  • Sett et mål for innsamlingen. Hvor mye tror du at du klarer å samle inn? Kanskje kan dine bekjente bli engasjert og igjen invitere andre personer for å hjelpe deg til å nå målet?

2. Del innsamlingen til nettverket ditt

Det er stort engasjement for kreftsaken i det norske folk. Mange vil gi, om de bare blir spurt. Så spør!

  • Send en personlig melding. «Bank på» i en, to, tre eller 20 venners og kjentes innboks. Bruk for eksempel e-post, Facebook eller SMS. Spør om de vil støtte din digitale innsamling.
  • Del i sosiale medier. Bruk Facebook, Instagram og liknende kanaler til å nå ut til enda flere – gjerne også i grupper du er aktiv i.

3. Få med deg flere – og vær kreativ

For å nå ut til alle som vil gi rundt omkring i landet er vi avhengig av at mange digitale innsamlinger blir opprettet. Hvis du kan inspirere én eller flere til å starte en egen digital innsamling, får enda flere muligheten til å gi.

Du kan også engasjere flere på andre måter. Bare kreativiteten setter grenser. Her er noen ideer til hva det er mulig å gjøre for å samle inn penger:

Bilde som viser tips til hva man kan samle inn

Lykke til med din innsamling. Vi setter enormt stor pris på alle som engasjerer seg i kreftsaken. Tusen hjertelig takk 💜

Andre måter å støtte Stjerneaksjonen på

Støtt Stjerneaksjonen

Stjerneaksjonen har som mål at flere skal få komme hjem til jul. Men «hjem til jul» er også en annen måte å si at flere skal overleve, at flere skal leve gode liv. For å få til det trenger vi din hjelp.

Var dette nyttig?