Da koronakrisen inntraff i Norge, utlyste Forskningsrådet inntil 30 millioner kroner til forskning for å håndtere virusutbruddet. I ekspressfart har det kommet inn gode søknader, og flere av dem omhandler forskning på korona og kreft. For å sikre finansiering av disse prosjektene bidrar Kreftforeningen med støtte på inntil 10 millioner kroner.

– Det er viktig for oss å finansiere forskning som er relevant for sårbare grupper, som kreftpasienter. Det haster å få mer kunnskap og kompetanse om koronakrisen og smittevern, og vi er veldig glade for å kunne bidra, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

Alle prosjektene skal vurderes av internasjonale eksperter. Ross har stor tro på at forskningen vil komme de de mest utsatte blant oss til gode.

Spleiselag

I tillegg til Kreftforeningens støtte, har Trond Mohn Stiftelse valgt å bidra med ytterligere 30 millioner kroner. Helse- og omsorgsminister Bent Høie hyller disse bidragene. 

– Dette er et godt eksempel på norsk dugnadsånd. Felles innsats mellom det private og offentlige gjør at vi som samfunn raskere klarer å skaffe systematisk kunnskap om spredningen og effektene av koronaviruset. Jeg synes det er positivt at aktører som Trond Mohn Stiftelse og Kreftforeningen viser stor vilje ved at de stiller midler til disposisjon, sier Høie.

Takket være deg

Vi finansierer en betydelig andel av kreftforskningen i Norge. Det er takket være alle giverne våre.

– Alle som donerer penger til oss skal være sikre på de kommer kreftsaken til gode. I denne koronakrisen opplever vi at kreftpasienter og pårørende trenger oss mer enn noen gang. At vi kan bevilge inntil 10 millioner kroner til forskning på korona og kreft, er et viktig tiltak. Takk til alle som støtter oss og gjør dette mulig, sier Ross.

Hjelp oss med å hjelpe Hjelp oss med å hjelpe de som trenger det – både i krisetider og i tiden som kommer etterpå. For kreft tar dessverre ikke pause. Støtt oss ❯❯

 

Snakk med oss

Vi jobber for at kreftpasienter og pårørende skal få en bedre hverdag og fremtid, og vi har stor forståelse for at noen er ekstra urolige nå. Derfor er vi tilgjengelige for å snakke med deg. Vi har styrket rådgivningstjenesten og svarer på alle spørsmål om kreft, også om korona og kreft. Tjenesten er gratis, og vi hjelper både voksne og barn.

Ta kontakt via telefon, e-post eller chat

KORONA OG KREFT

Spørsmål og svar om korona og kreft 
❯❯

RÅD OM KORONA

Til deg som er kreftpasient nå
❯❯

RÅD OM KORONA

Til deg som har hatt kreft
❯❯

RÅD OM KORONA

Til deg som er pårørende
❯❯

Se vår temaside om korona og kreft