Korona-råd til tidligere kreftpasienter

Enkelte, men få personer som er ferdigbehandlet for kreft, kan ha økt risiko for å utvikle en covid-19 infeksjon og må derfor følge anbefalingene fra helsemyndighetene.

Noen behandlingsmetoder, særlig cellegift og stråling, kan svekke immunsystemet mens behandlingen pågår og en stund etterpå. Vanligvis dreier det seg om noen få uker. Personer som nylig har avsluttet kreftbehandling er definert til å kunne ha økt risiko for en covid-19 infeksjon.

Hvis du er erklært kreftfri, og det har gått noen uker og eller måneder siden behandlingen ble avsluttet, så er du ikke en del av risikogruppen lenger. Det finnes likevel noen unntak, som at du fremdeles går på medisiner som svekker immunforsvaret ditt, at blodprøver viser at immunforsvaret og de hvite blodlegemene dine ikke fungerer normalt, eller at du har andre sykdommer som gjør at du tilhører du gruppen som kan ha økt risiko for å utvikle en alvorlig infeksjon av covid-19.

Mange som har hatt kreft er eldre mennesker og mange har andre tilleggssykdommer.

Grupper med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19:

 • Alder over 65 år
 • Hjerte- og karsykdom (inkludert høyt blodtrykk)
 • Diabetes

Grupper som kan ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19:

 • Sykelig overvekt
 • Betydelig nedsatt lungefunksjon
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Medfødt immunsvikt i ustabil fase som medfører risiko for alvorlige luftveisinfeksjoner
 • Blodsykdommer som omfatter celler eller organer som er viktige for immunforsvaret
 • Benmargstransplantasjon eller organtransplantasjon
  Immundempende behandling som cellegift, strålebehandling samt immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • HIV-infeksjon med lavt CD4-tall
 • Betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Betydelig nedsatt leverfunksjon

Hva betyr røyking for korona?

Å slutte å røyke er noe av det viktigste man kan gjøre for å redusere risikoen for sykdom og styrke helsen generelt. Dette gjelder også under koronapandemien.

 • Røyking svekker immunforsvaret mot en virusinfeksjon, og øker derfor risiko for luftveisinfeksjoner, influensa, og sannsynligvis også for covid-19.
 • Røyking er en veletablert risikofaktor for hjertesykdom og KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom), sykdommer som gir risiko for mer alvorlig sykdom hvis man skulle få covid-19.
 • Basert på en analyse av studier i Kina er røyking sannsynligvis forbundet med dårligere utfall hos covid-19 pasienter.
 • Det er etter hvert kjent, blant annet fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA, at eldre, personer med nedsatt immunforsvar og mennesker i alle aldre som har alvorlige underliggende medisinske tilstander, kan ha en høyere risiko for alvorlig sykdom fra covid-19.
 • Flere forhold kan føre til at en person har nedsatt immunforsvar: Kreftbehandling, røyking, benmarg- eller organtransplantasjon, immunsvikt, dårlig kontrollert HIV eller AIDS, og langvarig bruk av kortikosteroider og andre immunsvekkende medisiner. Når slike forhold øker oksygenbehovet eller reduserer kroppens evne til å bruke oksygenet på riktig måte, vil dette øke pasientens risiko for lungebetennelse og andre alvorlige lungetilstander.
 • Ifølge Verdens helseorganisasjon, WHO, kan røykere allerede ha redusert lungekapasitet eller lungesykdom, noe som i stor grad vil øke risikoen for alvorlig sykdom.

Kilde: American Cancer Society og WHO

Les også:

Forholdsregler for pasienter og deres familie og venner

Gruppene nevnt over har i utgangspunktet en noe forhøyet risiko for å pådra seg infeksjoner. Derfor er det viktig at både pasientene og deres familie og venner tar de følgende forholdsreglene. Det vil kraftig redusere faren for at pasientene eller noen som står dem nær, blir smittet.

 • Jevnlig og grundig vask av hender med håndsåpe og varmt vann eller bruk av alkoholbasert desinfiserende middel. Spesielt når:
  • du er i kontakt med andre personer
  • før du spiser eller tar deg i ansiktet
  • etter du har vært på toalettet
  • du kommer hjem etter å ha vært utendørs
 • Vær bevisst på å begrense dråpesmitte:
  • Host og nys alltid i albuen eller i et lommetørkle.
  • Brukte lommetørklær skal kastes med en gang, helst i en lukket søppelbøtte. Vask hendene dine etterpå.
 • Unngå å ta på øyne, nese og munn når ikke du har vasket hendene. Dette minsker sjansen for at viruset overføres fra overflater.
 • Gjenstander og overflater som berøres ofte og av mange/andre skal vaskes eller desinfiseres jevnlig.
 • Hold minst 1 meter avstand til andre. Hold spesielt god avstand til personer som hoster, nyser eller har feber.
 • Begrens bruk av offentlig transport, unngå større folkemengder og offentlige arrangementer.
 • Hvis du skal få besøk hjemme er det viktig at dine gjester vet om at du som er berørt av kreft er spesielt utsatt for infeksjoner. Forsikre deg om at de som kommer på besøk ikke har symptomer som hoste, nysing, hodepine eller feber.
 • Unngå direkte kontakt med personer som har vært på reise i rødmerkede land. Følg med på oppdaterte reiseråd på fhi.no.

Hva betyr hjemmekarantene?

Dette er råd til deg som er i hjemmekarantene fordi du er nærkontakt til en person med covid-19 eller har vært på reise i utlandet.

Dette gjelder for de med hjemmekarantene:

 • Skal ikke gå på skole eller jobb.
 • Dere som bor sammen kan omgås normalt dersom ingen i husstanden er syke
 • Skal ikke ta lengre reiser innenlands eller reise utenlands.
 • Skal ikke ta offentlig transport.
 • Bør unngå steder hvor det er vanskelig å holde avstand
 • Skal som hovedregel ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendig ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for holde tilstrekkelig avstand (minst 1 meter) til andre og unngå kø.
 • Kan gå tur ute, men hold minst 1 meter avstand til andre.

De som bor sammen med en person i hjemmekarantene, og ikke selv er definert som nærkontakt, skal ikke være i hjemmekarantene, men bør som alle andre i befolkningen følge med på egne symptomer.

Da nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider.

Varighet av karantene er 10 dager.

Hva betyr hjemmeisolering?

Hjemmeisolering gjelder for de som har fått påvist covid-19, men som ikke er så syke at de trenger innleggelse på sykehus.

Hjemmeisolering innebærer at pasienten ikke skal gå ut. De skal holde avstand til andre i hjemmet. Om mulig skal de bruke eget rom og bad, og egne baderomsartikler. Det anbefales hyppig renhold.

Helsepersonell som skal besøke pasienter som er hjemmeisolert eller deres husstandsmedlemmer, skal følge anbefalte smitteverntiltak, inklusive bruk av personlig beskyttelsesutstyr. 

Hjemmeisolering oppheves vanligvis 7 dager etter symptomfrihet. 

Hva hvis du utvikler symptomer?

Symptomene på covid-19 ligner på symptomene til vanlig influensa eller forkjølelse. Hvis du ikke har vært i kontakt med noen som har fått påvist smitte, som mistenkes å være smittet eller som har besøkt områder med utbredt smitte, skal du for øyeblikket ikke være i økt risiko for å være smittet.

Pasienter som nylig har gjennomgått kreftbehandling og viser tegn til infeksjon bør følge Folkehelseinstituttets råd om å ta kontakt med fastlege. Hvis ikke du får tak i fastlegen, ring legevakten på 116 117.

Hvis du har vært i nærkontakt* med noen som har påvist covid-19 smitte de siste 14 dagene, noen som har vært på reise i et land med påvist smitte og/eller noen som opplever symptomer, bør du:

 • Isolere deg fra andre. Det vil si oppsøke et rom med god ventilasjon hvor du er alene. Ta med deg telefonen din.
 • Ring fastlege eller legevakten på 116 117. Det anbefales ikke å oppsøke legevakten
 • Hvis du opplever alvorlige symptomer, ring 113.

*Nærkontakt vil si:

 • Ansikt til ansikt.
 • At du har tilbrakt mer enn 15 minutter mindre enn to meter unna en person med påvist smitte.
 • Å bo i samme husstand som noen andre.

Fra 12. august 2020 er det innført nye testkriterier.

Rettigheter i forbindelse med koronaviruset

NAV har laget en «korona-veiviser» som svarer på hva som gjelder i ulike situasjoner. Se hva som gjelder i din situasjon på nav.no. Utover dette gjelder de vanlige trygde- og støtteordningene som du kan lese mer om på våre sider om råd og rettigheter. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om dine rettigheter.

Snakk med oss

Vi har styrket rådgivningstjenesten og svarer på alle spørsmål om kreft, også om korona og kreft. Det er gratis, og vi hjelper både voksne og barn.

Hjelp oss med å hjelpe flere

Nå er innsatsen fra frivillig sektor avgjørende. Kreftforeningen bidrar med hjelpetilbud der det offentlige ikke strekker til. Støtt oss i dugnadsarbeidet.

Har du tips til hva vi bør ta tak i? Send til innspill@kreftforeningen.no.

Var dette nyttig?