1. Hvor farlig er det for kreftpasienter å bli smittet av covid-19?

Kreftbehandling kan redusere immunforsvaret hos kreftpasienter. Når immunforsvaret er nedsatt, er man mer mottakelig for smitte. Derfor er kreftpasienter sårbare. Kreftpasienter som er under behandling er mer mottakelige for smitte, og kan bli sykere enn andre med normalt immunforsvar. Man kan også ha nedsatt immunforsvar i etterkant av behandlingen. Hvis du har normale verdier av hvite blodlegemer, så er du mest sannsynlig ikke i risikogruppen.

2. Tilhører alle kreftpasienter den såkalte risikogruppen?

Kreftpasienter er ikke lenger definert i gruppen med økt risiko, men pasienter som kan ha økt risiko for alvorlig covid-19 infeksjon.

Grupper med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19:

 • Alder over 65 år
 • Hjerte- og karsykdom (inkludert høyt blodtrykk)
 • Diabetes

Grupper som kan ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19:

 • Sykelig overvekt
 • Betydelig nedsatt lungefunksjon
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Medfødt immunsvikt i ustabil fase som medfører risiko for alvorlige luftveisinfeksjoner
 • Blodsykdommer som omfatter celler eller organer som er viktige for immunforsvaret
 • Benmargstransplantasjon eller organtransplantasjon
  Immundempende behandling som cellegift, strålebehandling samt immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • HIV-infeksjon med lavt CD4-tall
 • Betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Betydelig nedsatt leverfunksjon

Personer som har vært behandlet for hematologisk kreftsykdom siste fem år eller som har fått organtransplantasjon har høyere risiko for alvorlig forløp.

3. Hva betyr røyking for korona?

Røyking svekker immunforsvaret mot en virusinfeksjon, og øker derfor risiko for luftveisinfeksjoner, influensa, og sannsynligvis også for covid-19.

Røyking er en veletablert risikofaktor for hjertesykdom og KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom), sykdommer som gir risiko for mer alvorlig sykdom hvis man skulle få covid-19.

Basert på en analyse av studier i Kina er røyking sannsynligvis forbundet med dårligere utfall hos covid-19 pasienter.

Det er etter hvert kjent, blant annet fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i USA, at eldre, personer med nedsatt immunforsvar og mennesker i alle aldre som har alvorlige underliggende medisinske tilstander, kan ha en høyere risiko for alvorlig sykdom fra covid-19. Les mer her.

Å slutte å røyke er noe av det viktigste man kan gjøre for å redusere risikoen for sykdom og styrke helsen generelt. Dette gjelder også under koronapandemien.

4. Tilhører jeg den såkalte risikogruppen hvis jeg kun har hatt et operativt inngrep?

Så lenge du ikke har mottatt annen behandling som cellegift, strålebehandling, immunterapi eller stamcellestøtte, er du ikke i riskogruppen med mindre du ikke har andre underliggende sykdommer som diabetes, hjertesykdomer er over 65 år. 

5. Hvordan skal kreftpasienter som får immunterapi forholde seg til korona?

De som mottar immunterapi skal ta samme forholdsregler som andre kreftpasienter som er i behandling. Les våre råd for kreftpasienter som er i behandling.

6. Jeg er ferdigbehandlet kreftpasient. Skal jeg følge anbefalingene for en pasient i den såkalte risikogruppen?

Hvis du er ferdigbehandlet og erklært kreftfri, er du ikke en del av risikogruppen. Du tilhører derimot risikogruppen hvis du har diabetes, hjertesykdom (inkludert høyt blodtrykk) eller er over 65 år.

7. Skal alle kreftpasienter holde seg hjemme?

Hvis du tilhører risikogruppen, skal du følge disse rådene:

 • Hold deg hjemme så mye som mulig.
 • Sørg for at du har nødvendige medisiner tilgjengelig.
 • Fortsett med fast medisinering, og gjør kun endringer i samråd med egen lege.
 • Hold avstand til andre og unngå folkemengder.
 • Begrens offentlig transport dersom det er mulig.
 • Lag avtaler om hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp.
 • Unngå pass av mindre barn, da disse ofte har ingen eller milde symptomer på korona og kan smitte deg som er i risikogruppe
 • Hvis den du bor med ikke føler seg frisk (spesielt hvis du mistenker korona), begrens samværet
 • Arbeidstakere i risikogrupper bør samtale med arbeidsgiver om mulighet for hjemmekontor og tilrettelegging for videokonferanser

8. Myndighetene fraråder at jeg går ut. Bør jeg utsette mine kreftbehandlinger?

Nei. Det er ikke grunnlag for å fraråde oppstart eller stoppe pågående kreftbehandling. Dersom personer som får kreftbehandling blir syke, anbefales det å kontakte egen lege for råd i forhold til medisinering, prøvetagning og undersøkelse.

9. Kan jeg som er kreftpasient motta besøk hjemme eller på sykehus?

Det er sunn fornuft for alle kreftpasienter i behandling å minimere besøk og dermed risikoen for smitte. Men hvis du får gjester, be dem om å overholde myndighetenes anbefalinger for forebygging av smitte. Har gjestene symptomer, bør de ikke komme på besøk. Det er ekstra strenge regler for besøk på behandlingsstedet. Personer som har symptomer eller er i risiko for å være smittet, skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner. Flere institusjoner har nå besøksforbud.

10. Jeg bor sammen med en kreftpasient. Hva gjør jeg?

Som tett pårørende, er det viktig at du – i likhet med kreftpasienten – følger myndighetenes råd for den såkalte risikogruppen (fhi.no). Unngå fysisk kontakt i den grad det er mulig, og ha god hygiene.

11. Kan jeg besøke mine pårørende på sykehus og pleiehjem?

I utgangpunktet nei. Er det spesielle behov for besøk, kontakt sykehuset eller pleiehjemmet hvor pårørende befinner seg, og spør hvordan du bør gå frem.

12. Hva med fremtidig kreftbehandling, kontroller og annen helsehjelp? 

Hvis oppfølging etter avsluttet behandling, lindrende behandling eller behandling hvor målet er at du skal bli frisk blir utsatt, er det viktig at du får en forklaring på om det er forsvarlig å utsette kontrollen eller behandlingen. I mange tilfeller kan kontroller utsettes. Noen ganger kan det være farligere å få behandling enn å utsette det. Dette gjelder spesielt der cellegiftbehandling brukes som lindrende behandling. Utsettelse av for eksempel røntgenundersøkelser behøver heller ikke å være farlig. Uansett, medisinsk forsvarlighet gjelder, og det er viktig at du får informasjon om dette. Les også: Råd til deg som får utsatt kreftbehandlingen

13. Hvilke økonomiske rettigheter har jeg i forbindelse med koronaviruset?

NAV har laget en «korona-veiviser» som svarer på hva som gjelder i ulike situasjoner. Se hva som gjelder i din situasjon på nav.no. Utover dette gjelder de vanlige trygde- og støtteordningene som du kan lese mer om på våre sider om råd og rettigheter. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om dine rettigheter.

14. Har jeg som kreftsyk rett til å være på hytta for å beskytte meg mot smitte?

Forbudet varer til 20. april. Fra denne datoen vil det ikke lenger være straffbart å overnatte på hytta, men det er fortsatt en nasjonal anbefaling å unngå fritidsreiser.
Det gis unntak for personer som er i karantene fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av koronaviruset. Bakgrunnen er at det er betydelig risiko for at en koronasmittet kan smitte andre i samme husstand. Det vil ofte være praktisk vanskelig for den smittede å være isolert når man deler bolig med flere. 

15. Hva gjør jeg hvis jeg blir syk?

Har du behov for helsehjelp, ring legen din. Hvis du ikke kommer i kontakt med legen, ring legevakten på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Hold kontakt med de nærmeste, så du kan be om hjelp hvis du blir syk. Hvis du er syk og ikke har nære kontakter, kan det lages avtale med den lokale helsetjenesten om oppfølging.

16. Får jeg kontakt med kreftfoordinatorer nå under koronaepidemien?

Koordinatoren skal ha oversikt over hva som finnes av tilbud og muligheter der du bor. Nå, under koronaepidemien, er kreftkoordinatorene tilgjengelige, så det er bare å ta kontakt med dem hvis du har tilbudet i den kommunen du bor.

Se også: Informasjon om korona fra Folkehelseinstituttet

Bli med på webinar Vi inviterer til en rekke webinarer, som sendes live fra Kreftforeningens Vitensenter. Bli med på kommende webinarer, og se opptak av de som har vært.

Snakk med oss

Vi jobber for at kreftpasienter og pårørende skal få en bedre hverdag og fremtid, og vi har stor forståelse for at noen er ekstra urolige nå. Derfor er vi tilgjengelige for å snakke med deg. Vi har styrket rådgivningstjenesten og svarer på alle spørsmål om kreft, også om korona og kreft. Tjenesten er gratis, og vi hjelper både voksne og barn.

Ta kontakt via telefon, e-post eller chat

Hjelp oss med å hjelpe

Nå er innsatsen fra frivillig sektor avgjørende. Vi bidrar med hjelpetilbud der det offentlige ikke strekker til. Støtt oss i dugnadsarbeidet. Bli medlem i Kreftforeningen!

Har du innspill til hva vi bør ta tak i? Send tips til innspill@kreftforeningen.no.

RÅD OM KORONA

Til deg som er kreftpasient nå
❯❯

RÅD OM KORONA

Til deg som har hatt kreft
❯❯

RÅD OM KORONA

Til deg som er pårørende
❯❯

DETTE GJØR VI

Våre tiltak i forbindelse med koronaviruset
❯❯

Se vår temaside om korona og kreft