Tilbyr tredje dose koronavaksine til personer med alvorlig immunsvikt

Personer med alvorlig svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller bruk av immundempende legemidler, anbefales en tredje vaksinedose. 

Oppdatert 17.12.21.

Tilbudet om en tredje vaksinedose til befolkningen er nå godt i gang. Vi anbefaler alle som får tilbud, om å ta vaksinen. Målet er at hele befolkningen over 18 år skal få tilbud om tredje dose innen februar 2022 (Regjeringen.no).

Hvilke kreftpasienter blir prioritert til tredje dose?

Alle kreftpasienter blir prioritert til å få tredje vaksinedose. Er du i tvil, ta kontakt med kreftbehandlende lege.

Gruppe 1 

Benmargstransplanterte som har gjennomgått HMAS de siste to årene. 

Gruppe 2 

 1. Pasienter med pågående immunbehandling av annen årsak. 
  I legemiddellisten er det to legemidler som brukes som kreftmedisin. Rituximab og Metotrexat. Pasienter som har brukt Rituximab og Obinutuzumab de siste 12 månedene anbefales en tredje vaksine. Pasienter som i mer enn en måned bruker høye steroidedoser. Det er definert som Dexametason ≥3 mg daglig, hydrokortison ≥80 mg daglig eller kortison ≥100 mg daglig. 
 2. Pasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling. 
  Med «nylig» menes behandling gitt etter 1. januar 2021.  Dette kan defineres som all aktiv cellegiftbehandling som blir gitt intravenøst. (I en blodåre) 
  Behandling med kinasehemmere (for eksempel Tarceva og Iressa) gitt som tabletter, hormonbehandling, immunsjekkpunkt-hemmere (for eksempel Ipilimumab og Nivolumab)og strålebehandling oppfattes ikke som immundempende behandling med noen få unntak. 
 3. Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene overfor. 
  Det finnes enkelttilfeller og enkelte legemidler som ikke fanges opp av kriteriene ovenfor. Ett eksempel kan være pasienter som har stått på steroider over lang tid. Hvis du er usikker, må du ta kontakt med behandlende lege. 
 4. De som er behandlet for over flere år siden, må ta kontakt med sin fastlege for å høre om prioritering.

Hvordan kan man få tilgang på vaksinen? 

Spesialisthelsetjenesten vil i hovedsak identifisere hvem som skal tilbys en 3. dose med koronavaksine. De det gjelder vil få skriftlig tilbud fra sykehuset om at de kan ta kontakt med vaksinasjonstjenesten i kommunen for å få satt 3. dose, og noen vil bli innkalt til vaksinasjon ved sykehuset. 

De som har fått brev må altså selv ta kontakt med vaksinasjonsteamet i sin kommune for å avtale tidspunkt for vaksinen. 

Ta kontakt med kreftlege/fastlege dersom du ikke har fått tilbud.

Hvilke vaksiner kan benyttes? 

Koronavaksinene som benyttes til 3. dose er mRNA vaksinene fra Pfizer og Moderna, altså de to som er brukt tidligere i vaksinasjonsprogrammet. Begge kan benyttes uavhengig av hvilken vaksine som ble gitt som 1. og 2. dose. 

Det skal være minimum 4 uker mellom 2. og 3. dose. 

Bivirkninger og beskyttelse

Det er foreløpig ikke observert andre bivirkninger etter den tredje dosen til disse pasientgruppen enn det som allerede er kjent etter første og andre dose. 

En ekstra vaksinedose kan gi bedre immunrespons hos pasienter med svekket immunforsvar. Hvor godt en ekstra dose beskytter vil bli fulgt opp med studier både i Norge og internasjonalt.  

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar bør fremdeles leve litt mer skjermet når det er smitte i samfunnet. Det er viktig å være klar over at personer med alvorlig svekket immunforsvar, selv etter vaksinasjon med tredje dose, antas å ha lavere beskyttelse enn immunfriske, og derfor bør de fortsette å ta forholdsregler for å unngå smitte.  
For å skjerme denne gruppen er det viktig at nærkontakter i samme husstand takker ja til vaksine. 

Kilder

FHI: Om tredje dose for personer med nedsatt immunforsvar

Den norske legeforening: Liste over hvilke medisiner som brukes av pasienter som kan være aktuelle for 3.dose

Informasjon fra Regjeringen: Alle over 18 år får tilbud om tredje vaksinedose

Var dette nyttig?