Tilbyr tredje dose koronavaksine til personer med alvorlig immunsvikt

Personer med alvorlig svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller bruk av immundempende legemidler, tilbys nå en tredje vaksinedose. 

Oppdatert 20.09.21.

Hvilke kreftpasienter får tilbudet? 

Hvem som får vaksinen er delt inn i to, likeverdige grupper. 

Gruppe 1 

Benmargstransplanterte som har gjennomgått HMAS de siste to årene. 

Gruppe 2 

 1. Pasienter med pågående immunbehandling av annen årsak. 
  I legemiddellisten er det to legemidler som brukes som kreftmedisin. Rituximab og Metotrexat. Pasienter som har brukt Rituximab og Obinutuzumab de siste 12 månedene anbefales en tredje vaksine. Pasienter som i mer enn en måned bruker høye steroidedoser. Det er definert som Dexametason ≥3 mg daglig, hydrokortison ≥80 mg daglig eller kortison ≥100 mg daglig. 
 2. Pasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling. 
  Med «nylig» menes behandling gitt etter 1. januar 2021.  Dette kan defineres som all aktiv cellegiftbehandling som blir gitt intravenøst. (I en blodåre) 
  Behandling med kinasehemmere (f.eks Tarceva og Iressa) gitt som tabletter, hormonbehandling, immunsjekkpunkt-hemmere (f.eks Ipilimumab og Nivolumab)og strålebehandling oppfattes ikke som immundempende behandling med noen få unntak. 
 3. Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene overfor. 
  Det finnes enkelttilfeller og enkelte legemidler som ikke fanges opp av kriteriene ovenfor. Ett eksempel kan være pasienter som har stått på steroider over lang tid. Hvis du er usikker, må du ta kontakt med behandlende lege. 

Det presiseres at det ikke er grunnlag å anbefale en tredje vaksinedose for barn med alvorlig svekket immunforsvar på gruppenivå, men det er viktig å understreke at enkelte pasienter kan være aktuelle for vaksine. Her må behandlende lege konsulteres. 

Hvordan kan man få tilgang på vaksinen? 

Spesialisthelsetjenesten vil i hovedsak identifisere hvem som skal tilbys en 3. dose med koronavaksine. De det gjelder vil få skriftlig tilbud fra sykehuset om at de kan ta kontakt med vaksinasjonstjenesten i kommunen for å få satt 3. dose, og noen vil bli innkalt til vaksinasjon ved sykehuset. 

De som har fått brev må altså selv ta kontakt med vaksinasjonsteamet i sin kommune for å avtale tidspunkt for vaksinen.  

De trenger ikke å ta kontakt med fastlegen sin i tillegg.   

Hvilke vaksiner kan benyttes? 

Koronavaksinene som benyttes til 3. dose er mRNA vaksinene fra Pfizer og Moderna, altså de to som er brukt tidligere i vaksinasjonsprogrammet. Begge kan benyttes uavhengig av hvilken vaksine som ble gitt som 1. og 2. dose. 

Det skal være minimum 4 uker mellom 2. og 3. dose. 

Bivirkninger og beskyttelse

Det er foreløpig ikke observert andre bivirkninger etter den tredje dosen til disse pasientgruppen enn det som allerede er kjent etter første og andre dose. 

En ekstra vaksinedose kan gi bedre immunrespons hos pasienter med svekket immunforsvar. Hvor godt en ekstra dose beskytter vil bli fulgt opp med studier både i Norge og internasjonalt.  

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar bør fremdeles leve litt mer skjermet når det er smitte i samfunnet. Det er viktig å være klar over at personer med alvorlig svekket immunforsvar, selv etter vaksinasjon med tredje dose, antas å ha lavere beskyttelse enn immunfriske, og derfor bør de fortsette å ta forholdsregler for å unngå smitte.  
For å skjerme denne gruppen er det viktig at nærkontakter i samme husstand takker ja til vaksine. 

Kilder

Informasjon fra Folkehelseinstituttet om 3 dose for personer med nedsatt immunforsvar

Liste over hvilke medisiner som brukes av pasienter som kan være aktuelle for 3.dose 

Var dette nyttig?