Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Aksjonshåndbok

Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Her vil du finne det du trenger av informasjon når du er med i aksjonen.

Det er enkelt å bli med på Krafttak mot kreft og våre lokale aksjonsledere står klare til å hjelpe deg med det du måtte trenge for å få i gang en aksjon på din skole. Her får du en oversikt over hvilke oppgaver dere som aksjonskomité skal utføre og tips og råd til rekruttering av bøssebærere. 

Planlegging av aksjonen

Kontakt deres lokale aksjonsleder for å bli registrert som aksjonskomité. Dere vil motta en perm med informasjonen dere trenger for å gjennomføre aksjonen.

Planlegg hvilken dato aksjonen skal gjennomføres i uke 10 og 11 (6.-19. mars 2017). Det kan være lurt å undersøke om det er noe som skjer i nærområdet deres. Finn en tid hvor mange på skolen har anledning til å stille som bøssebærere og flest mulig i nærområdet er hjemme når bøssebærerne ringer på døren.

Finn et lokale hvor bøssene kan bli utlevert og et annet lokale hvor dere kan telle opp pengene. Her kan skolen deres hjelpe til.

Rekruttering av bøssebærere

Helt frem til aksjonsdagen gjelder det å få med seg så mange bøssebærere som mulig. En bøssebærer får i gjennomsnitt inn nesten 1500 kroner, så jo flere dere får med, jo mer penger samler dere inn!

For å få flest mulig med som bøssebærere kan dere for eksempel gå til klassene og fortelle om aksjonen, henge opp plakater, legge ut informasjon på sosiale medier og nettsider og kontakte lokalavisen. Her er materiell dere kan bruke.

Det er viktig at dere gir beskjed om hvor mange bøssebærere dere har rekruttert til deres lokale aksjonsleder, slik at riktig antall bøsser kan bestilles. Når du har mottatt bøssene, tell opp og bekreft til aksjonsleder at du har fått riktig antall. Et tips er å spare på eskene bøssene kom i. De kan brukes når bøssene returneres etter aksjonen.

Gjennomføring av aksjonen

Kick-off for bøssebærerne

Når aksjonsdagen nærmer seg, kommer vi i Kreftforeningen for å arrangere et kick-off flere steder. Dette varer rundt 20-25 minutter. Det er viktig at så mange som mulig møter på kick-off. Der vil de få informasjon om hvor viktige de er som bøssebærere og hva pengene de samler inn går til. De får også detaljer om hvor og når de skal gå med bøsse og annen praktisk informasjon.

Utlevering av bøsser

På aksjonsdagen må bøssene være plombert og ID-kortene klare til bøssebærerne kommer. Det er viktig at dere i aksjonskomiteen registrerer hvem som mottar hvilken bøsse slik at dere har oversikt over når de kommer tilbake.

Tips til de som skal ut å gå med bøsse.

Telling av pengene

Det er dere i komiteen som teller pengene. I forkant må dere ha satt av et rom i en høy etasje uten innsyn. Det må alltid være minst to personer som teller og ofte vil en person fra Kreftforeningen være til stede for å hjelpe dere.

Pengene leveres så i en nattsafe eller settes inn på konto 1503.07.66056. Resultatet ringes eller sendes på SMS til din lokale aksjonsleder.

Retur av bøsser og skjemaer

Når aksjonen er ferdig, legger dere bøssene tilbake i eskene, fyller ut returskjemaet og legger det i esken. Lim på returlappen dere mottok i permen. Porto er allerede betalt så eskene leveres rett på Posten.

Fyll ut de andre skjemaene dere fikk i permen (resultatrapport, skadeskjema, kvitteringsliste og evalueringsliste) og send disse til oss i den ferdigfrankerte konvolutten.

Så er det bare å klappe seg selv på skuldra, for nå er jobben gjort!

Er du russ, kan du sjekke ut vår oversikt over hva russen får for å delta på aksjonen.