Planlegging av aksjonen

 

Bli registrert

Ta kontakt med deres lokale aksjonsleder for å bli registrert som aksjonskomité. Aksjonsledere sender dere deretter en perm med all informasjon dere trenger for å gjennomføre aksjonen.

Det er viktig at dere registrerer komitéen slik at dere kan få utlevert materiell, og slik at vi har oversikt over alle bøsseinnsamlinger.

Dato

Aksjonsperioden i 2018 er 1. til 16. mars. Innsamlingen skal gjennomføres i denne perioden.

Undersøk om det er noe annet som skjer i nærområdet deres disse to ukene. Finn en tid hvor mange har anledning til å stille som bøssebærere, og hvor flest mulig er hjemme når bøssebærerne ringer på døren.

Lokale

Finn et egnet lokale hvor bøssene kan bli utlevert til bøssebærerne og leveres inn igjen når de har gått runden sin. Lokalet må ha et egnet sted for å telle opp pengene. Det bør være i en høy etasje uten innsyn, gjerne et eget lukket rom.

Dersom dere er en skolekomité kan som regel skolen hjelpe til med lokale. Sjekk ellers i lokalmiljøet ditt om det kan være egnede lokaler du kan låne for dagen.

Digital innsamling

Innsamlingskomiteen din kan lage en digital innsamling i tillegg til bøssene. Den kan for eksempel sendes til venner, familie, kolleger og andre som ikke nøvendigvis bor slik til at de får besøk av dere på aksjonsdagen. Den kan også brukes som innsamlingsverktøy før og etter aksjonen hvis dere gjør spesielle aktiviteter for eksempel.

Rekruttering av bøssebærere

Helt frem til aksjonsdagen gjelder det å få med seg så mange bøssebærere som mulig. En bøssebærer får i gjennomsnitt inn over 1000 kroner, så jo flere dere får med, jo mer penger samler dere inn!

For å få flest mulig med som bøssebærere kan dere for eksempel

 • henge opp plakater
 • bruke sosiale medier
 • bruke nettsider
 • kontakte lokalavisen
 • gå fra klasse til klasse hvis dere er en skolekomité

Vi har laget ferdig en del materiell dere kan bruke til vervingen.

Bestille bøsser

Gi beskjed til din lokale aksjonsleder om hvor mange bøssebærere dere har rekruttert. Han eller hun bestiller så riktig antall bøsser til din komité.

Når du har mottatt bøssene må du telle opp og bekrefte til aksjonsleder at du har fått riktig antall.

Det er lurt å spare på eskene bøssene kom i. De kan brukes når bøssene skal returneres etter aksjonen.

Gjennomføring av aksjonen

Kick-off for bøssebærerne

Når aksjonsdagen nærmer seg, er det på tide å samle alle bøssebærerne. De trenger praktisk informasjon om hva som skal skje – og de skal få vite hva de skal være med på. En kick-off for bøssebærere er en viktig del av å motivere dine frivillige til å møte opp på aksjonsdagen, og gå hele runden sin.

På forhånd får du både kunnskap og hjelpemidler fra oss i Kreftforeningen. Slik kan du holde kick-off selv. Det er også mulig at noen fra Kreftforeningen kan komme på besøk. Et kick-off varer som regel rundt 20-25 minutter.

Samlingen består gjerne av

 • Praktisk informasjon om hvor og når de skal gå
 • Informasjon om hva pengene går til
 • Hvor viktig det er at alle bøssebærere går hele runden sin
 • Motiverende innhold, som tale fra aksjonsledere eller besøkende talere, video fra aksjonen eller annet.

Utlevering av bøsser

Du får tilsendt bøssene før aksjonen. De kommer tredelt; selve bøssa, lokket og en plombe som skal feste lokk og bøsse sammen. Før selve aksjonsdagen bør dere sette av tid til å sette sammen bøssene så de er klare til utdeling.

Lokk og bøsse skal plomberes før de utleveres, slik at det ikke er mulig å ta penger ut av bøssa.

ID-kort til bøssebærerne bør også gjøres klart før de kommer. Navn på bøssebærer, bøssenummer og komiténummer skal skrives på ID-kortet. Kortet skal deretter i plastlomme, og henges på nøkkelbånd.

Det er viktig at aksjonskomiteen registrerer hvem som mottar hvilken bøsse, slik at dere har oversikt når de kommer tilbake.

Telling av pengene

Det er dere i komiteen som teller pengene. Husk at det bør foregå i et eget rom i en høy etasje uten innsyn. Det må alltid være minst to personer som teller og ofte vil en person fra Kreftforeningen være til stede for å hjelpe dere.

Pengene leveres i en nattsafe eller settes inn på konto 1503.07.66056. Resultatet ringes eller sendes på SMS til deres kontakt i Kreftforeningen.

Etter innsamlingen

Retur av bøsser og skjemaer

Når aksjonen er ferdig, legger dere bøssene tilbake i eskene, fyller ut returskjemaer og legger det i eskene. Lim på returlapper dere mottok i permen. Porto er allerede betalt så eskene leveres rett på posten.

I aksjonspermen ligger det noen viktige skjemaer du må fylle ut.

 • resultatrapport
 • skadeskjema
 • kvitteringsliste
 • sjekkliste

Fyll ut disse og send dem til oss i den ferdigfrankerte konvolutten.

Så er det bare å klappe seg selv på skuldra, for nå er jobben gjort! Tusen takk for innsatsen!

Var denne siden nyttig?