Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Aksjonshåndbok

Tusen takk til deg som deltar i Krafttak mot kreft! Her har vi samlet tips, råd og informasjon til deg som arrangerer en innsamling.

Det er enkelt å bli med på Krafttak mot kreft og våre lokale aksjonsledere står klare til å hjelpe deg med det du måtte trenge for å få i gang en aksjon.

Som aksjonskomité er det noen oppgaver som må utføres. Du får også noen tips og råd til hvordan du kan rekruttere bøssebærere. 

Planlegging av aksjonen

Bli registrert

Ta kontakt med deres lokale aksjonsleder for å bli registrert som aksjonskomité. Aksjonsledere sender dere deretter en perm med all informasjon dere trenger for å gjennomføre aksjonen.

Det er viktig at dere registrerer komitéen slik at dere kan få utlevert materiell, og slik at vi har oversikt over alle bøsseinnsamlinger.

Dato

Aksjonsperioden i 2018 er 2. til 16. mars. Innsamlingen skal gjennomføres i denne perioden.

Undersøk om det er noe annet som skjer i nærområdet deres disse to ukene. Finn en tid hvor mange har anledning til å stille som bøssebærere, og hvor flest mulig er hjemme når bøssebærerne ringer på døren.

Lokale

Finn et egnet lokale hvor bøssene kan bli utlevert til bøssebærerne og leveres inn igjen når de har gått runden sin. Lokalet må ha et egnet sted for å telle opp pengene, for eksempel et mindre, lukket rom - se "Telling av penger" lengre ned på siden. 

Dersom dere er en skolekomité kan som regel skolen hjelpe til med lokale. Sjekk ellers i lokalmiljøet ditt om det kan være egnede lokaler du kan låne for dagen. 

Rekruttering av bøssebærere

Helt frem til aksjonsdagen gjelder det å få med seg så mange bøssebærere som mulig. En bøssebærer får i gjennomsnitt inn nesten 1500 kroner, så jo flere dere får med, jo mer penger samler dere inn!

For å få flest mulig med som bøssebærere kan dere for eksempel henge opp plakater, legge ut informasjon på sosiale medier og nettsider og kontakte lokalavisen. Dersom dere er en skolekomité kan dere gå fra klasse til klasse og fortelle om aksjonen. Her er materiell dere kan bruke til vervingen.

Det er viktig at dere gir beskjed om hvor mange bøssebærere dere har rekruttert til deres lokale aksjonsleder, slik at riktig antall bøsser kan bestilles. Når du har mottatt bøssene, tell opp og bekreft til aksjonsleder at du har fått riktig antall. Et tips er å spare på eskene bøssene kom i. De kan brukes når bøssene skal returneres etter aksjonen.

Gjennomføring av aksjonen

Kick-off for bøssebærerne

Når aksjonsdagen nærmer seg er det lurt å samle bøssebærerene og informere om det de skal være med på, og motivere de til å møte opp på aksjonsdagen og gå hele runden sin. Vi i Kreftforeningen vil ruste dere med kunnskap og hjelpemidler slik at kan dere holde kick off selv, og det er også mulig at noen fra Kreftforeningen kan komme på besøk. Et kick-off varer rundt 20-25 minutter. Det er viktig at så mange som mulig møter på kick-off. Der vil bøssebærerne få informasjon om hvor viktige de er og hva pengene de samler inn går til. De får også detaljer om hvor og når de skal gå med bøsse og annen praktisk informasjon.

Utlevering av bøsser

På aksjonsdagen må bøssene være plombert og ID-kortene klare til bøssebærerne kommer. Det er viktig at dere i aksjonskomiteen registrerer hvem som mottar hvilken bøsse slik at dere har oversikt over når de kommer tilbake.

Tips til de som skal ut å gå med bøsse.

Telling av pengene

Det er dere i komiteen som teller pengene. I forkant må dere ha satt av et rom i en høy etasje uten innsyn. Det må alltid være minst to personer som teller og ofte vil en person fra Kreftforeningen være til stede for å hjelpe dere.

Pengene leveres så i en nattsafe eller settes inn på konto 1503.07.66056. Resultatet ringes eller sendes på SMS til deres kontakt i Kreftforeningen.

Retur av bøsser og skjemaer

Når aksjonen er ferdig, legger dere bøssene tilbake i eskene, fyller ut returskjemaer og legger det i eskene. Lim på returlapper dere mottok i permen. Porto er allerede betalt så eskene leveres rett på posten.

Fyll ut de andre skjemaene dere fikk i permen (resultatrapport, skadeskjema, kvitteringsliste og sjekkliste) og send disse til oss i den ferdigfrankerte konvolutten.

Så er det bare å klappe seg selv på skuldra, for nå er jobben gjort!

Er du russ, kan du sjekke ut vår oversikt over hva russen får for å delta på aksjonen.

Ta kontakt med aksjonsleder