Aksjonshåndbok

Tusen takk til deg som deltar i Krafttak mot kreft! Her har vi laget en veiledning for deg som skal arrangere en innsamling.

Planlegging av aksjonen

Ta kontakt med deres lokale aksjonsleder for å bli registrert. Det er viktig at dere registrerer komitéen for å få plakater og bilder dere kan bruke.

Aksjonsperioden foregår andre uken i mars og innsamlingen skal gjennomføres en av dagene denne uken. Sammen med deres kontakt i Kreftforeningen blir dere enige om hvilken dag dere skal ha aksjon.

Lokalet må ha et sted for å telle opp pengene. Det bør være i en høy etasje uten innsyn, gjerne et eget lukket rom.

Innsamlingskomiteen din kan i tillegg lage en digital innsamling i tillegg til bøssene. Den kan sendes til de som bor slik til at de ikke nødvendigvis får besøk av dere på aksjonsdagen. Den kan også brukes før og etter aksjonen hvis dere gjør spesielle aktiviteter.

Snakk med din lokale aksjonsleder og bli enig om hvor mange bøssebærere dere bør rekruttere. Han eller hun bestiller så riktig antall bøsser til din komité.

Helt frem til aksjonsdagen gjelder det å få med seg så mange bøssebærere som mulig. En bøssebærer får i gjennomsnitt inn over 1000 kroner, så jo flere dere får med, jo mer penger samler dere inn!

For å få flest mulig med som bøssebærere kan dere for eksempel

  • bruke nettverket ditt
  • henge opp plakater
  • bruke sosiale medier
  • kontakte lokalavisen
  • gå fra klasse til klasse hvis dere er en skolekomité

Gjennomføring av aksjonen

Når aksjonsdagen nærmer seg, er det på tide å samle alle bøssebærerne. På forhånd får du både kunnskap og hjelpemidler fra oss i Kreftforeningen til å arrrangere kick-off selv. Et kick-off varer som regel rundt 20-25 minutter.

Samlingen består gjerne av

• praktisk informasjon om hvor og når de skal gå
• informasjon om hva pengene går til
• hvor viktig det er at alle bøssebærere går hele runden sin
• motiverende innhold, som tale fra aksjonsledere eller besøkende talere, video fra aksjonen eller annet.

Bøssene blir sendt til dere før aksjonen. De kommer i tre deler; selve bøssa, lokket og en plombe som skal feste lokk og bøsse sammen. På selve aksjonsdagen bør dere sette av tid til å sette sammen bøssene så de er klare til utdeling. Lokk og bøsse skal plomberes før de utleveres, slik at det ikke er mulig å ta penger ut av bøssa.

ID-kort til bøssebærerne bør også gjøres klart før de kommer. Navn på bøssebærer, bøssenummer og vippsnummer skal skrives på ID-kortet. Kortet skal deretter i plastlomme, og henges på nøkkelbånd.

Det er viktig at aksjonskomiteen registrerer hvem som mottar hvilken bøsse, slik at dere har oversikt når de kommer tilbake.

Det er dere i komiteen som teller pengene. Husk at det bør foregå i et eget rom i en høy etasje uten innsyn. Det må alltid være minst to personer som teller. Ofte vil en person fra Kreftforeningen være tilstede for å hjelpe dere. Pengene leveres i en nattsafe eller settes inn på konto 1503.07.66056. Resultatet ringes eller sendes på SMS til deres kontakt i Kreftforeningen.

Etter innsamlingen

Fyll ut resultatrapport og bøssebærerlister og legg de sammen med bøssene i eskene de kom i. Lim på de returlapper dere har mottatt fra Kreftforeningen. Porto er allerede betalt. Levér eskene på posten.

Så er det bare å klappe seg selv på skuldra, for nå er jobben gjort! Tusen takk for innsatsen!

Var dette nyttig?