Bøsse

 

Tre nivå av frivillighet

Nivå 1 for frivillighet i Krafttak mot kreft er Aksjonsgruppe. En gruppeleder har det overordnede ansvaret for arbeidet i gruppen, men Kreftforeningens distriktskontor vil støtte og veilede. Aksjonsgruppen har ansvar for å følge opp innsamlingskomiteene, og sørge for at de har det de trenger for å gjennomføre aksjonen. De ha også ansvar for å opprette nye innsamlingskomiteer. Det vil være aksjonsjobbing gjennom året.

Nivå 2 er innsamlingskomiteene. De skal skaffe og følge opp bøssebærere i sitt område. Innenfor hvert område er det mange innsamlingskomiteer som arrangerer bøsseaksjon og andre aktiviteter. Dette krever planlegging i en periode før aksjonen, praktisk gjennomføring på aksjonsdagen og litt opprydningsarbeid i etterkant.

Bøssebærere er på nivå 3 for frivillighet, og disse går med bøsse i 2 timer på aksjonsdagen.