Aksjonsgruppe

En aksjonsgruppe har ansvar for aksjonen i et geografisk område. Gruppen etablerer innsamlingskomiteer og sørger for at de har det de trenger for å gjennomføre aksjonen. 

Gruppen jobber sammen, men alle gruppemedlemmene har hver sin rolle.  Aksjonsgruppen jobber i forkant av aksjonen og etter at aksjonen er avsluttet.

Roller i en aksjonsgruppe

Gruppeleder har ansvaret for helheten og fremdriften i gruppen og i det geografiske området. Du får gruppelederkurs i regi av Kreftforeningen hvor du også får møte andre frivillige.

Hver aksjonsgruppe har mange innsamlingskomiteer innenfor sitt område. Komitéansvarlig har ansvaret for å følge opp disse, sørge for opplæring og informasjonsflyt. Det kan være en eller flere komitéansvarlige i en aksjonsgruppe.

Det er behov for flere innsamlingskomiteer for å dekke hele det geografiske området. Rekrutteringsansvarlig holder i dette. Komiteene kan rekrutteres fra eget nettverk, etablerte lag og foreninger, fra kommunene etc.

Bøssebærerne trenger kart for å vite hvilke husstander de skal besøke. Som kartansvarlig innhenter eller lager du kart over så store deler av området deres som mulig. Du fordeler også disse kartene mellom  innsamlingskomiteene.

Lokalpresse er viktige kanaler for å informere befolkningen om Krafttak mot kreft og temaet vi samler inn penger til. Som medieansvarlig samkjører du lokalpresse sammen med alle komiteene i deres område, og legger til rette for best mulig dekning av aksjonen.

Lurer du på noe?

Kontakt aksjonslederen i ditt distrikt.

Per Ole Føyn Bjørnstad
oer.bjornstad@kreftforeningen.no
959 24 870

Janniken Klaveness
janniken.klaveness@kreftforeningen.no
474 09 727

Ruben Smith
ruben.smith@kreftforeningen.no
414 08 259

Lena Teigland
lena.teigland@kreftforeningen.no
970 03 402

Petter Spolén
petter.spolen@kreftforeningen.no
930 80 263

Geir Ringvold
geir.ringvold@kreftforeningen.no
918 86 158

Ane Ek Drange
ane.ek.drange@kreftforeningen.no
452 19 378

Sarah Denyou
sarah.denyou@kreftforeningen.no
975 45 097

Var dette nyttig?