En giver gir penger på bøsse
Bøssebærere i aksjon for Krafttak mot kreft. Foto: Kjell Inge Søreide

Om aksjonsgruppe

Gruppen jobber sammen, men alle gruppemedlemmene har hver sin rolle.  Aksjonsgruppen jobber i forkant av aksjonen og etter at aksjonen er avsluttet.

Roller i en aksjonsgruppe

Gruppeleder

Gruppeleder har ansvaret for helheten og fremdriften i gruppen og i det geografiske området. Du får gruppelederkurs i regi av Kreftforeningen hvor du også får møte andre frivillige.

Komitéansvarlig

Hver aksjonsgruppe har mange innsamlingskomiteer innenfor sitt område. Komitéansvarlig har ansvaret for å følge opp disse, sørge for opplæring og informasjonsflyt. Det kan være en eller flere komitéansvarlige i en aksjonsgruppe.

Rekrutteringsansvarlig

Det er behov for flere innsamlingskomiteer for å dekke hele det geografiske området. Rekrutteringsansvarlig holder i dette. Komiteene kan rekrutteres fra eget nettverk, etablerte lag og foreninger, fra kommunene etc.

Kartansvarlig

Bøssebærerne trenger kart for å vite hvilke husstander de skal besøke. Som kartansvarlig innhenter eller lager du kart over så store deler av området deres som mulig. Du fordeler også disse kartene mellom  innsamlingskomiteene.

Medieansvarlig

Lokalpresse er viktige kanaler for å informere befolkningen om Krafttak mot kreft og temaet vi samler inn penger til. Som medieansvarlig samkjører du lokalpresse sammen med alle komiteene i deres område, og legger til rette for best mulig dekning av aksjonen.

Ønsker du å vite mer?

Ta kontakt med din lokale distriktsleder