Tre ungdommer med bøsse. Foto

 

Alle kan gå med bøsse, men dersom du er under 16 år må du ha med en voksen. Meld deg på til nærmeste innsamlingskomité, hvis du vet hvem det er.

Du kan også sende en e-post til den som er ansvarlig for aksjonen i ditt fylke.
Klikk her for å se kontaktinformasjon.