Innsamlingskomité

Hvert geografisk område er delt inn i mange mindre innsamlingskomiteer. Disse arrangerer dør til dør aksjon og annen innsamlingsaktivitet.

Illustrasjon.
Foto: Christian Clausen, Østlandets blad

En komité kan for eksempel være et lag eller en forening, en frivilligsentral, en bedrift, en vennegjeng, en ungdomsskoleklasse eller russen på en videregående skole.

Komiteen har ansvar for å rekruttere nok bøssebærere til å besøke alle husstander i lokalmiljøet eller organisere annen innsamlingsaktivitet. Dette krever planlegging i en periode før aksjonen, praktisk gjennomføring på aksjonsdagen og litt opprydningsarbeid i etterkant.

Hvilke roller som trengs i en innsamlingskomité avhenger av størrelsen på komiteen og på området komiteen skal dekke. Oppgavene som skal løses er imidlertid de samme for alle, og det er lurt å fordele dette mellom flere personer. Én person bør lede komiteene.

Oppgaver i en innsamlingskomité

For å nå innsamlingsmålet er det helt avgjørende å ha nok bøssebærere. Påmeldingen gjøres på SMS, og komiteene kan følge med på hvor mange som har meldt seg gjennom bøssebærerdatabasen.

På Kreftforeningens nettside kan komiteen opprette en digital innsamling som deles i sosiale medier og på e-post. Dette er en fin kanal for å be om gaver fra lokale bedrifter og næringsliv. Én i komiteen må opprette innsamlingen, men alle kan være med på å spre den i sitt nettverk

Gjennom pressen kan komiteen informere om aksjonen og om at bøssebærerne kommer.

Lurer du på noe?

Kontakt aksjonslederen i ditt distrikt.

Per Ole Føyn Bjørnstad
oer.bjornstad@kreftforeningen.no
959 24 870

Janniken Klaveness
janniken.klaveness@kreftforeningen.no
474 09 727

Ruben Smith
ruben.smith@kreftforeningen.no
414 08 259

Lena Teigland
lena.teigland@kreftforeningen.no
970 03 402

Petter Spolén
petter.spolen@kreftforeningen.no
930 80 263

Geir Ringvold
geir.ringvold@kreftforeningen.no
918 86 158

Ane Ek Drange
ane.ek.drange@kreftforeningen.no
452 19 378

Sarah Denyou
sarah.denyou@kreftforeningen.no
975 45 097

Var dette nyttig?