Innsamlingskomité

Hvert geografisk område er delt inn i mange mindre innsamlingskomiteer. Disse arrangerer bøsseaksjonen og annen innsamlingsaktivitet.

Illustrasjon.
Foto: CHRISTIAN CLAUSEN, ØSTLANDETS BLAD

Hva er en innsamlingskomite?

Hvert geografisk område er delt inn i mange mindre komiteer. En komité kan for eksempel være et lag eller en forening, en frivilligsentral, en bedrift, en vennegjeng, en ungdomsskoleklasse eller russen på en videregående skole.

Komiteen har ansvar for å rekruttere nok bøssebærere til å besøke alle husstander i lokalmiljøet eller organisere annen innsamlingsaktivitet. Dette krever planlegging i en periode før aksjonen, praktisk gjennomføring på aksjonsdagen og litt opprydningsarbeid i etterkant.

Hvilke roller som trengs i en innsamlingskomité avhenger av størrelsen på komiteen og på området komiteen skal dekke. Oppgavene som skal løses er imidlertid de samme for alle, og det er lurt å fordele dette mellom flere personer. Én person bør lede komiteene.

Oppgaver i en innsamlingskomité

Verve bøssebærere

For å nå innsamlingsmålet er det helt avgjørende å ha nok bøssebærere. Påmeldingen kan gjøres på SMS, og komiteene kan følge med på hvor mange som har meldt seg gjennom bøssebærerdatabasen.

Økonomi

Det er viktig at kontantene som samles inn behandles sikkert og oppbevares trygt. Én i komiteen må, i samråd med Kreftforeningen, ha ansvaret for hvordan pengene skal innbetales, planlegge hvor og hvem som skal telle  pengene og sammen med andre i komiteen levere pengene som avtalt.

Kart

Når bøssebærerne skal ut med bøssene må de vite hvor de skal gå. Dere i komiteen må bli kjent med kartene som finnes for deres område, slik at dere kan dele ut gode kart til hver bøssebærer på aksjonsdagen.

Presse

Gjennom pressen kan komiteen informere om aksjonen og om at bøssebærerne kommer.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med din lokale distriktsleder.

Var dette nyttig?