Ekspertgruppe for bukspyttkjertelkreft

Med støtte fra Kreftforeningen skal det etableres en ekspertgruppe for bukspyttkjertelkreft. Vi støtter prosjektet med 15 millioner kroner.

Kreftforeningens nasjonale kompetansemiljø for forskning på bukspyttkjertelkreft ved professor Caroline Verbeke ble tildelt 15 millioner kroner av Kreftforeningens innsamlede midler, under et arrangement på Rikshospitalet.

Prosjektleder: Caroline Verbeke, UiO

Det skal etableres en ekspertgruppe for bukspyttkjertelkreft med hovedmål om å skaffe ny innsikt i sykdomsmekanismer og diagnostikk, samt utvikle og tilby tidligere og bedre tilpasset lindrende behandling og omsorg.

– Det er en meget stor glede og ære å kunne få motta denne store bevilgningen fra Kreftforeningen, sier prosjektleder Caroline Sophie Verbeke.

Ekspertgruppen planlegger å gjøre flere utprøvende kliniske studier som undersøker effekten av kirurgi, cellegift og lindrende behandling.

For å forstå kreftformen bedre, har ekspertgruppen inkludert flere forskningsprosjekt som blant annet går på å studere forskjeller mellom pasientenes svulster, hva som gjør at en svulst reagerer på behandling mens en annen ikke gjør det, og om overvekt, arvelighet eller andre faktorer øker risikoen for bukspyttkjertelkreft.

– Dette er et ubetinget positivt tiltak, først og fremst for pasientene, men også for de forskningsmiljøene som arbeider med denne sykdommen i Norge og som nå kan samordne forskningsinnsatsen. Med dette tiltaket plasserer Norge seg på det samme internasjonale nivå som USA, England og Frankrike, der spesialsatsninger mot bukspyttkjertelkreft har blitt startet i de siste årene, sier Verbeke.

Var dette nyttig?