Fra 7. til 15. mars, arrangeres Krafttak mot kreft over hele landet. Det er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon, og i år samler vi inn til kreftformer med lav overlevelse.

Erstatter bøssebærere med digital innsamling

Over 20 000 bøssebærere skulle ha gått fra dør til dør for å samle inn penger til forskning på kreftformer få overlever.

For å bidra til å minimere spredning av koronaviruset og for å beskytte sårbare grupper, holder Kreftforeningen tilbake sine bøssebærere og gjør innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft heldigital.

– Vi vil gjøre det vi kan for å hindre spredning av koronaviruset, ikke minst med tanke på sårbare grupper. Dette er en del av vårt samfunnsansvar. Derfor gjennomfører vi ikke fysiske aksjoner fra dør til dør eller på offentlige steder, men fortsetter med full styrke i våre digitale kanaler, sier Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Målet er fortsatt å samle inn 45 millioner kroner gjennom Krafttak mot kreft.

– Det er stort engasjement for kreftsaken i befolkningen. Vi håper folk vil vise like stor giverglede gjennom Vipps og våre nettsider i stedet, sier Ryel.