Krafttak mot kreft foregår i mars hvert år. Da besøker nærmere 25 000 bøssebærere norske husstander, og samler inn penger til viktig kreftforskning og til tilbud til de som er berørt av kreft.

En stor andel av våre bøssebærere er russ, i tillegg til bygdekvinnelag, frivilligsentraler, andre lag og foreninger og bedrifter. Som bøssebærer er din tid og innsats med på å redde liv.

Kreftforskning har kommet langt siden det i 2006 ble samlet inn 4,5 millioner kroner under Krafttak mot kreft, til i dag hvor vi nærmer oss 50 millioner kroner under aksjonen.

Hvert år løfter vi frem et tema som vi ønsker å sette mer fokus på, som vi ser det er behov for penger til eller som det trengs å forskes mer på. I 2019 er temaet kreftformer med lav overlevelse.

Mange kreftformer har hatt for høye dødstall, for lenge. Med Krafttak mot kreft 2019 ønsker Kreftforeningen å endre denne alvorlige situasjonen. Ulike kortsiktige og langsiktige tiltak kan bidra til at flere overlever og gjøre at de som er berørt av kreftformer med lav overlevelse får et bedre liv.

Tidligere år har det vært samlet inn penger til blant annet uhelbredelig kreft, forskning på personlig tilpasset kreftbehandling, og kreftformer som få overlever.  Du finner mer om disse temaene og andre tidligere temaer på vår side om tidligere innsamlinger.

Vinterlyd uten Kreftforeningen

Fra og med 2018 er ikke Kreftforeningen lenger med på konsertturneen Vinterlyd. For mer informasjon om Vinterlyd fremover, kan du gå inn på P4 sine nettsider.

Vi er takknemlige for at P4 og alle artistene gjennom tolv år bidro til å skape oppmerksomhet rundt Krafttak mot kreft med denne konsertturneen. Mange av Norges største artister har fylt torg og plasser rundt om i landet, og sammen med P4 og Kreftforeningen bidratt med synlighet og penger til aksjonen.

Kreftforeningen ønsker P4 lykke til videre med Vinterlyd!

Bli med på Krafttak mot kreft

Vil du å være med på Krafttak mot kreft, enten alene, sammen med din skole, bedrift eller forening? Vi trenger alle krefter i sving for å gjøre en virkelig forskjell. Vi vil gjerne ha din hjelp! Ta kontakt med oss og finn ut hvordan du kan delta.

Var denne siden nyttig?