2018: Senskader

Hvert år får over 32.000 mennesker i Norge kreft. Moderne kreftbehandling redder heldigvis livet til mange. Faktisk overlever to av tre kreftpasienter i dag.

Men både for overlevere og de som lever med uhelbredelig kreft kan den tøffe behandlingen ha en høy pris: De får senskader etter behandlingen, og livet blir ikke det samme som før de fikk kreft.

For mange av de som overlever sin kreftsykdom, gjenstår kampen om å bli frisk.

Temaet for Krafttak mot kreft i 2018  var derfor Senskader av kreftbehandling. Sammen med det norske folk  samlet vi  inn 42 millioner kroner, slik at de som har vært igjennom en tøff kreftbehandling skal få et best mulig liv.

2016 og 2017: Uhelbredelig kreft

Kreftforskningen har kommet langt og nå kan vi si: I dag overlever 7 av 10 som får kreft.

Men det er fortsatt noen som får den tunge beskjeden om at de ikke vil bli friske, men kommer til å dø av sykdommen. For disse menneskene finnes det ingen helbredende behandling, kun behandling som er livsforlengende og lindrende.

Pengene fra Krafttak mot kreft i 2017 gikk til mer forskning, og tilbud for å bedre livskvaliteten til de som i dag lever med uhelbredelig kreft.

Det ble samlet inn over 46 millioner kroner i aksjonen i 2017.

I 2016 ble det samlet inn over 38 millioner kroner. Pengene gikk til forskning som skal bidra til bedre livsforlengende og lindrende behandling. I tillegg gikk penger til å videreutvikle våre møteplasser og tilbud til både pasienter og pårørende – spesielt Vardesenter og kreftkoordinatorer. Målet er at de som har uhelbredelig kreft skal få flere og bedre dager.

Tidligere år

2015, 2014 og 2013: Personlig tilpasset kreftbehandling

Kreft rammer forskjellig. Da kan ikke alle behandles likt. I Krafttak mot kreft 2013 ble det samlet inn 22 millioner til forskning på personlig tilpasset kreftbehandling. Vi synes forskningen trenger et enda større løft, derfor samlet vi inn til det samme i 2014 (31 millioner kroner) og 2015 (37 millioner kroner). Håpet er at flere skal få riktig behandling, raskere.

2012 og 2011: Kreftformer som få overlever

Sannsynligheten for å overleve er avhengig av hvilken kreftform du får. Mens noen kreftformer har rundt 90% overlevelse, befinner andre seg i motsatt ende av skalaen, for eksempel spiserørskreft, bukspyttkjertelkreft og lungekreft.

Kreftforeningen bestemte seg for at det var på tide å gi kreftformene som fortsatt har lav overlevelse mer oppmerksomhet. Både i 2011 og 2012 gikk innsamlingen til forskning på kreftformer som få overlever. Takket være alle dere der ut som bidro fikk vi samlet inn 18 millioner kroner i 2011, og 22 millioner kroner i 2012. Det vil gi denne forskningen det løftet den fortjener. Blant annet blir det nå opprettet et senter for lungekreft ved Oslo Universitetssykehus.

2010: Utprøvende behandling

Utprøvende kreftbehandling vil si at man prøver ut nye måter å behandle kreft. Slik behandling kan tilbys kreftpasienter hvis vanlig behandling ikke lenger har noen virkning.

Mer penger til utprøvende behandling vil gi flere kreftpasienter en ny sjanse. Dette vil føre til at nye kreftmedisiner og behandlingsmetoder raskere kan tas i bruk som standardbehandling. I 2010 gikk derfor innsamlingen til forskning på utprøvende behandling. Det ble samlet inn 14,3 millioner kroner.

2009: Eldre med kreft

De fleste som får kreft er over 65 år, men det meste av kreftbehandlingen testet på yngre mennesker. Samtidig blir vi stadig eldre. I 2030 vil en femdel av befolkningen i Norge være over 65 år.

Ny kunnskap om behandling av kreft hos eldre vil hjelpe mange. Også de som er yngre og friske i dag, og som ønsker en god alderdom, vil ha glede av dette. Det handler om fremtiden. I 2009 gikk derfor innsamlingen til forskning som vil bidra til at eldre med kreft får best mulig behandlingstilbud uavhengig av forventet levetid, levekår og hvor i landet de bor. Det ble samlet inn 12,4 millioner kroner.

2008: Unge med kreft

I 2008 var innsamlingsformålet forskning på seneffekter av kreftbehandling hos ungdom. I tillegg gikk det midler til å etablere tilbud til ungdom på sykehus. Det ble samlet inn 10,5 millioner kroner.

2007: Rehabilitering

I 2007 var det på tide å løfte temaet rehabilitering etter kreftsykdom. Formålet var flere forskningsprosjekter for å sikre god livskvalitet for kreftpasienter. Det ble samlet inn 7 millioner kroner.

2006: Menn og kreft

Innsats mot menn og kreft trappes opp, med mål om at menn skal sjekke seg jevnlig og ta symptomer på alvor. Resultater av denne aksjonen ble flere forskningsprosjekter på menn og kreft.

2006 var også første år Kreftforeningen i samarbeid med P4 arrangerte konsertturneen Vinterlyd. Det ble samlet inn 4,5 millioner kroner.

2005: Barn og unge som pårørende

Kreftforeningen ønsket å løfte barn og unge som pårørende. Resultatet av aksjonen ble blant annet kurstilbud over hele landet.

Var denne siden nyttig?
Personvern og cookies