Senskader

Temaet for Krafttak mot kreft i 2018 var senskader av kreftbehandling.

Hvert år får over 32.000 mennesker i Norge kreft. Moderne kreftbehandling redder heldigvis livet til mange. Faktisk overlever to av tre kreftpasienter i dag. Men både for overlevere og de som lever med uhelbredelig kreft kan den tøffe behandlingen ha en høy pris: De får senskader etter behandlingen, og livet blir ikke det samme som før.

Flere og flere overlever kreft, men minst én av tre rammes av senskader. Håvard er en av dem. Han har i dag 17 forskjellige senskader som hindrer han i å leve livet han selv ønsker.

For mange av de som overlever sin kreftsykdom, gjenstår kampen om å bli frisk. Sammen med det norske folk samlet vi inn 42 millioner kroner, slik at de som har vært igjennom en tøff kreftbehandling skal få et best mulig liv.

Fredag 18. januar delte Kreftforeningen ut 30 millioner kroner til forskningsprosjekter på senskader. Aldri før har Kreftforeningen hatt en så stor enkeltbevilgning på forskning på senskader etter kreftbehandling.

Var dette nyttig?