Uhelbredelig kreft

Kreftforskningen har kommet langt og nå kan vi si: I dag overlever 3 av 4 som får kreft. Men det er fortsatt noen som får den tunge beskjeden om at de ikke vil bli friske, men kommer til å dø av sykdommen

Ketil vet ikke hvor lenge han har igjen. Hans uhelbredelige føflekkreft bryr seg ikke om alt han vil gjøre i fremtiden.

For disse menneskene finnes det ingen helbredende behandling, kun behandling som er livsforlengende og lindrende. Pengene fra Krafttak mot kreft i 2017 gikk til mer forskning, og tilbud for å bedre livskvaliteten til de som i dag lever med uhelbredelig kreft. Det ble samlet inn over 46 millioner kroner i aksjonen i 2017.

I 2016 ble det samlet inn over 38 millioner kroner. Pengene gikk til forskning som skal bidra til bedre livsforlengende og lindrende behandling. I tillegg gikk penger til å videreutvikle våre møteplasser og tilbud til både pasienter og pårørende – spesielt Vardesenter og kreftkoordinatorer. Målet er at de som har uhelbredelig kreft skal få flere og bedre dager.

Var dette nyttig?