Tema for Krafttak mot kreft 2010 var utprøvende behandling.

Innsamlingsformålet var forskning på seneffekter av kreftbehandling hos ungdom. I tillegg gikk det midler til å etablere tilbud til ungdom på sykehus. Det ble samlet inn 10,5 millioner kroner.