Om Menn og kreft

Altfor mange menn dør av prostatakreft. Samtidig bekymrer altfor mange seg i det stille – helt uten grunn. Det er bakgrunnen for at vi lanserer en nasjonal kunnskapskampanje om prostatakreft rettet mot menn.

Prostatakreft er den kreftformen som rammer flest menn i Norge og er også den kreftsykdommen som er mest utbredt, uavhengig av kjønn. Rundt 1000 menn dør hvert år av sykdommen, noe som tilsvarer tre dødsfall hver eneste dag. Med en aldrende befolkning kommer dette tallet bare til å øke – siden risikoen for å få sykdommen stiger med alderen.

Kunnskap kan redde liv

Med årets kampanje ønsker vi å etablere prostatakreft på den mannlige radaren. Dette er viktig fordi vi vet at mange menn antagelig hadde levd lenger dersom de hadde hatt større kunnskap om symptomer og faresignaler, og oppsøkt lege på et tidligere tidspunkt.

De som er arvelig belastet med prostatakreft og enkelte andre kreftformer i familien er spesielt utsatt for å få prostatakreft. Vi er derfor spesielt opptatt av å fange opp denne gruppen i årets kampanje.

3 minutter er noe alle har

Vi lever i en travel hverdag, og blir eksponert for tusenvis av budskap, hver dag. Samtidig er hverdagen også full av venting, pauser og transportetapper. Vi håper derfor at du og dere vil benytte muligheten til å ta frem mobiltelefonen og bruke 3 minutter på å gjennomføre quizen.

Sammen tar vi vare på mennene våre. #3 – som redder liv og potens.

Kontakt

Presseansvarlig Menn og kreft

Arild Domaas
Tlf: 909 30 709