Tidlig oppdagelse gir god mulighet til å bli helt frisk av kreft. Mange lurer på om det finnes en metode som kan utelukke at kreft finnes i kroppen. En slik enkel “kreftsjekk” finnes dessverre ikke, men det er noe vi kan gjøre for å oppdage kreft tidlig:

Oppfordring fra Kreftforeningen Delta i Kreftregisterets masseundersøkelser.

1. Følg med på forandringer i kroppen, og lær deg faresignaler

Vær oppmerksom på endringer som ikke har en naturlig forklaring. Symptomer kan godt være tegn på andre, ufarlige sykdommer, men hvis endringer varer i over tre uker, bør du oppsøke lege og få det undersøkt.

HPV-vaksinen Viruset HPV øker risikoen for flere kreftformer. HPV-vaksinen kan beskytte mot disse sykdommene.

Du finner mer informasjon om symptomer på den enkelte kreftsykdom her.

2. Delta i masseundersøkelser

I Norge har vi to offentlige screeningprogram i regi av Kreftregisteret. Kreftforeningen anbefaler kvinner å delta i disse undersøkelsene: 

Mammografiprogrammet, for å oppdage brystkreft på et tidlig stadium og

Livmorhalsprogrammet, masseundersøkelsesprogrammet mot livmorhalskreft.

Dessuten planlegges det innføring av et program for tarmkreftscreening i 2019. Her vil kvinner og menn inviteres i det året de fyller 55 år.

Les også mer om #sjekkdeg – en kampanje for å få flere kvinner til å sjekke seg for livmorhalskreft.