Mange lurer på om det finnes en metode som kan utelukke at kreft finnes i kroppen. En slik enkel «kreftsjekk» finnes dessverre ikke, men ved å kjenne til hva som er faresignaler for kreft og å delta i screeningprogrammer, kan vi oppdage kreft eller forstadier til kreft tidlig. Tidlig oppdagelse gir god mulighet til å bli helt frisk av kreft.

Oppfordring fra KreftforeningenDelta i Kreftregisterets masseundersøkelser.

1. Sjekk kroppen din – følg med på forandringer

Vær oppmerksom på endringer som ikke har en naturlig forklaring. Symptomer kan godt være tegn på andre, ufarlige sykdommer, men hvis endringer varer i over tre uker, bør du oppsøke lege og få det undersøkt.

HPV-vaksinenViruset HPV øker risikoen for flere kreftformer. HPV-vaksinen kan beskytte mot disse sykdommene.

Du finner mer informasjon om symptomer på den enkelte kreftsykdom her.

2. Delta i masseundersøkelser

I Norge har vi to offentlige screeningprogram i regi av Kreftregisteret. Kreftforeningen anbefaler kvinner å delta i disse undersøkelsene.

Mammografi

Mammografi har til hensikt å oppdage brystkreft på et tidlig stadium. Kvinner i alderen 50 til 69 år innkalles og får tildelt time til mammografi hvert annet år gjennom det såkalte Mammografiprogrammet. Tidlig oppdagelse betyr ofte mindre omfattende behandling.

Celleprøve mot livmorhalskreft

Kvinner mellom 25 og 69 år, som har debutert seksuelt, anbefales å delta i masseundersøkelsesprogrammet mot livmorhalskreft. Celleprøven har til hensikt å oppdage celleforandringer som kan utvikle seg til livmorhalskreft. Når det har gått tre år eller mer siden siste celleprøve av livmorhalsen, vil du få brev fra Kreftregisteret med påminnelse. Da bør du bestille time hos fastlege eller gynekolog og få tatt en ny celleprøve.

Les mer om #sjekkdeg – en kampanje for å få flere unge kvinner til å sjekke seg.

Undersøkelser under utvikling

Det jobbes med å få på plass screeningprogrammer for flere kreftformer.

Forprosjekt – tarmkreftscreening

For å oppdage tarmkreft tidlig inviteres 140 000 kvinner og menn i alderen 50-74 år fra Østfold, Akershus og Buskerud til å være med i et pilotprosjekt, et screeningprogram mot tarmkreft. Prosjektet startet i 2012, og går over en seksårsperiode. To ulike undersøkelsesmetoder for tarmkreft skal testes ut.

Var denne siden nyttig?