Tidlig oppdagelse gir god mulighet til å bli helt frisk av kreft. Mange lurer på om det finnes en metode som kan utelukke at kreft finnes i kroppen. En slik enkel «kreftsjekk» finnes dessverre ikke, men det er noe vi kan gjøre for å oppdage kreft tidlig.

 

1. Følg med på forandringer i kroppen, og lær deg faresignaler

Vær oppmerksom på endringer som ikke har en naturlig forklaring. Symptomer på kreft kan godt være tegn på andre, ufarlige sykdommer, men hvis endringer varer i over tre uker, bør du oppsøke lege og få det undersøkt. 

Kreftsjekken du kan gjøre selv

Hvis spesielle symptomer ikke gir seg etter tre uker, bør du snakke med lege.

Lær deg faresignalene

Følg med på føflekkene dine

Vær oppmerksom hvis du får en ny føflekk, eller om en endrer seg, klør eller blør.

Slik sjekker du føflekkene

Selvundersøkelse av brystene

Finn ut hvordan du kan oppdage forandringer som kan tyde på brystkreft.

Slik sjekker du brystene

2. Delta i screening/masseundersøkelser

Norge har etablert nasjonale screeningprogrammer som driftes av Kreftregisteret.

I tillegg er det offentlige i gang med innføring av screening mot tarmkreft

Kreftforeningen anbefaler å delta i disse screeningprogrammene.