Slik kan du bidra til at kreft oppdages tidlig - Kreftforeningen
Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Slik kan kreft oppdages tidlig

Følg med på forandringer i kroppen, lær deg faresignaler og delta i screeningprogrammene mammografi og celleprøve mot livmorhalskreft.

Mange lurer på om det finnes en metode som kan utelukke at kreft finnes i kroppen. En slik enkel "kreftsjekk" finnes dessverre ikke, men ved at du deltar i screeningprogrammer og vet hva som er faresignaler for kreft, kan kreft eller forstadier til kreft oppdages tidligere. Tidlig oppdagelse gir god mulighet til å bli helt frisk av kreft.

Vær oppmerksom på endringer som ikke har en naturlig forklaring. Symptomer kan godt være tegn på andre, ufarlige sykdommer, men hvis endringer varer i over tre uker, bør du oppsøke lege og få det undersøkt.

Du finner mer informasjon om symptomer på den enkelte kreftsykdom her.

2. Delta i masseundersøkelser

I Norge har vi i dag to offentlige screeningprogram i regi av Kreftregisteret. Kreftforeningen anbefaler kvinner å delta i disse undersøkelsene.

Mammografi

Mammografi har til hensikt å oppdage brystkreft på et tidlig stadium. Kvinner i alderen 50 til 69 år innkalles og får tildelt time til mammografi hvert annet år gjennom det såkalte Mammografiprogrammet. Tidlig oppdagelse betyr ofte mindre omfattende behandling. 

Celleprøve mot livmorhalskreft

Kvinner mellom 25 og 69 år som har debutert seksuelt, anbefales å delta i masseundersøkelsesprogrammet mot livmorhalskreft. Celleprøven har til hensikt å oppdage celleforandringer som kan utvikle seg til livmorhalskreft. Når det har gått tre år eller mer siden siste livmorhalsprøve, vil du få brev fra Kreftregisteret med påminnelse. Da bør du bestille time hos fastlege eller gynekolog og få tatt en ny celleprøve.

Les mer om #sjekkdeg - en kampanje for å få flere kvinner til å sjekke seg.

Tarmkreftscreening

Norge er blant de land i verden som har høyest forekomst av tarmkreft. For å oppdage tarmkreft tidlig, planlegges nå innføring av et nasjonalt program også for tarmkreftscreening. Når programmet er i gang fra 2019 vil kvinner og menn få invitasjon i løpet av det året de fyller 55 år. Standard metode ved oppstart vil være en test for å avdekke usynlig blod i avføringen (FIT). Deltagerne vil få tilsendt prøvekitt og tar selv avføringsprøve hjemme. Denne testen vil så gjentas hvert annet år i ti år.