Hos to pasienter med kreft kan svulstene se like ut på utsiden, men være svært ulike på innsiden. Dette er på grunn av ulike mutasjoner i kreftcellene. Derfor bør de to pasientene få ulik behandling, rettet mot deres kreftsykdom.

Mange bruker begrepet persontilpasset kreftbehandling for å beskrive hvordan den enkelte pasient kan få ulik behandling basert på biologisk kunnskap om kreftcellene. Legen vurderer en rekke faktorer, blant annet hvor svulsten sitter, størrelse på svulsten, mulighet for operasjon og pasientens helse. Sammen med kunnskap om mutasjonene i kreftcellene, kan legene velge den eller de behandlingsmetodene som mest trolig vil fungere for hver enkelt pasient.

Persontilpasset behandling er ikke en liste med legemidler, men en strategi for sørge for at hver enkelt får best mulig kreftbehandling. Behandlingen kan inkludere en kombinasjon eller et utvalg av kirurgistrålingcellegift, målrettede legemidler eller immunterapi. Noen pasienter kan også få tilbud om deltagelse i kliniske studier.

Mutasjoner i kreftcellene

Forskningen som er rettet mot persontilpasset behandling ønsker å finne presis biologisk informasjon om kreftcellene. Presis diagnostikk gjør at pasientene får rask og rett behandling.

Den biologiske informasjonen om kreftcellene kan være mutasjoner i genene eller andre molekylære endringer som forteller leger og forskere at kreftcellene er annerledes enn de friske cellene. Noen mutasjoner forteller legene hvordan kreftsvulsten trolig vil utvikle seg, mens andre mutasjoner forteller legene hva som har gått galt i kreftcellene. Samlet brukes denne informasjonen til å velge behandlingsforløp, og samtidig forutsi hvordan pasienten vil respondere på ulike typer cellegift, målrettede legemidler eller immunterapi.

Nasjonal satsing

Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal strategi for persontilpasset medisin, publisert 1.juni 2016.

Kreftforeningen har deltatt i 3 arbeidsgrupper, samt i referansegruppen. Kreftforeningen bidro til arbeidsgruppen som omhandlet retningslinjer for opptak og inkludering i tjenesten, arbeidsgruppen for innsamling, bruk og håndtering av data, samt arbeidsgruppen for klinisk forskning og innovasjon.

Persontilpasset behandling er også et viktig satsingsområde for forskningen finansiert av Kreftforeningen, blant annet gjennom aksjonen Krafttak mot kreft de siste årene. Her er en liste over prosjekter som ble tildelt midler til persontilpasset behandling i 2015.

Også i de strategiske satsingene de siste årene har kreftforeningen bevilget midler til forskning på persontilpasset kreftbehandling.

Du kan også lese mer om noen forskningsprosjektene vi finansierer, inkludert persontilpasset behandling for lungekreft, leukemi, brystkreft og livmorhalskreft.