Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Kliniske studier

Utprøvende behandling (kliniske studier) betyr at medisinen testes ut i mennesker for å se om virkningen er som forventet, og om bivirkningene er akseptable.

Else Støring

Spesialsykepleier

Hensikten med utprøvende behandling er å undersøke virkningen av nye behandlingsmetoder for å sikre best mulig behandling av pasienter.

Her finner du oversikt over pågående studier i Norge. Oversikten er ennå ikke fullstendig. Flere studier foregår også som et samarbeid mellom de nordiske landene.

Ønsker du å vite mer, ta kontakt med fastlegen eller kreftlegen din og få hjelp til å finne ut hvilke muligheter som finnes for deg.

Legen kan sende en henvisning. Du kan også henvende deg på egen hånd hvis du har spørsmål. Det anbefales at du henvender deg per telefon og brev, da sensitiv helseinformasjon ikke bør sendes på e-post. Hvis du ønsker å delta i en klinisk studie, så må det sendes en henvisning via lege. Vær oppmerksom på at legen som skal vurdere mulighet for deltakelse vil trenge dokumentasjon om din helsetilstand, tidligere behandling, kopier av røntgensvar og lignende.