Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Livmorhalskreftscreening

I Norge har vi et program hvor alle kvinner fra 25 år til 69 år får innkalling til å ta celleprøve hvert tredje år. Livmorhalsprogrammet har som mål å redusere antall tilfeller og dødelighet av livmorhalskreft.

Screening av livmorhalsen skal avdekke både kreft og forstadier til kreft. Selve undersøkelsen gjøres med en celleprøve

I de senere årene har man sett en økning blant unge kvinner som må behandles for grove celleforandringer og som rammes av livmorhalskreft. Det er derfor viktig å delta i programmet fra man fyller 25 år.

Fordeler ved livmorhalskreftscreening

Antallet kvinner som får livmorhalskreft i Norge er redusert med 40 prosent siden 1950-tallet. Dette skyldes at Norge har et effektivt screeningtilbud mot sykdommen. Internasjonale studier viser at kvinner som tar celleprøve hvert tredje år, reduserer risikoen for å få livmorhalskreft med mer enn 80 prosent.

Celleprøven kan påvise celleforandringer slik at man kan få behandling før det utvikler seg til kreft. De som får kreft selv om de tar regelmessige celleprøver, har en lavere dødelighet av sykdommen fordi sykdommen blir oppdaget tidligere. Regelmessig screening fører altså til at færre får og dør av livmorhalskreft.

Ulemper ved screening

Ingen tester er 100 prosent sikre. Det vil alltid være noen som får kreft selv om de har deltatt i screeningprogrammet. Det vil si at ikke alle tilfeller av forstadier eller kreft fanges opp, noe som kan gi kvinner en falsk trygghet.

5 av 100 som tar celleprøve får beskjed om at de har celleforandringer eller at de må ta en ny kontrollprøve. Dette kan gjøre kvinnene engstelige. Bedre metoder gjør at flere tilfeller oppdages, og det betyr en at flere må følges opp for å avkrefte eller bekrefte om behandling trengs. Det kan føre til overdiagnostisering og overbehandling.

Det kan også være vanskelig å vite om celleforandringene vil gå tilbake av seg selv eller utvikle seg til kreft om noen år. Enkelte kvinner kan derfor behandles for noe som ville gått over av seg selv dersom forandringene ikke var blitt oppdaget. Behandling av forstadier til kreft i livmorhalsen kan føre til unormale blødninger og en økt risiko for tidlig fødsel ved graviditet.

Hvorfor er ikke Livmorhalsprogrammet for kvinner under 25 år?

Selv om kvinner under 25 år har celleforandringer, er det ikke påvist en forebyggende effekt ved screening av livmorhalskreft for denne gruppen. Screening av de yngste kvinnene vil lett føre til overbehandling. Derfor starter Livmorhalsprogrammet ved 25 år. 

Alle kvinner, både over og under 25 år, som har symptomer på at noe er galt med underlivet, skal ta kontakt med lege og få det undersøkt.

De fleste HPV-infeksjoner og celleforandringer går tilbake av seg selv og trenger ikke behandling. Dette gjelder særlig for de aller yngste. De aller fleste celleforandringene som ikke går tilbake, vil fortsatt være forstadier til kreft i 25-30 års alderen.

Hva med kvinner over 69 år?

Kvinner kan ta celleprøve etter 69 år, men må da huske på det selv. Eldre kvinner kan få grove celleforandringer og livmorhalskreft så det er lurt å fortsette med celleprøve selv om du ikke kalles inn gjennom Livmorhalsprogrammet. Ved symptomer på at noe endrer seg eller er galt, er det viktig å kontakte lege.