Hopp direkte til meny Hopp direkte til meny Hopp direkte til innhold Hopp direkte til Søk

Tarmkreftscreening

Tarmkreft er blant våre største kreftformer for menn og kvinner. Symptomene oppdages ofte sent, og da med dårligere effekt av behandlingen. Oppdages tarmkreft tidlig trengs ofte mindre omfattende behandling. Det gir mindre seneffekter og bedre livskvalitet.

Vibeke Jensen Simonsen

Spesialsykepleier

De fleste land i Europa har innført eller planlegger innføring av tarmscreening i tråd med EU’s anbefalinger. Til tross for at Norge har en av verdens høyeste forekomster av tarmkreft, har vi ennå ikke innført screening.

Fordeler med tarmkreftscreening

Tidlig diagnose redder liv. Studier viser at screening reduserer dødeligheten av tarmkreft. Kikkertundersøkelser reduserer i tillegg forekomsten av tarmkreft ved at det fjernes eventuelle polypper som ellers kunne ha utviklet seg til kreft.

Flere studier, også norske, viser god effekt av tarmkreftscreening, både redusert forekomst og dødelighet. Screeningmetoder plukker ikke opp alle tilfeller av kreft, rundt 60-70% av svulster i tykktarm og endetarm oppdages. Kun 4 av 100 som får påvist usynlig blod i avføringen har kreft. En av to av dem har mulige forstadier til tarmkreft, som kan fjernes før det utvikles til kreft.

Ulemper ved tarmkreftscreening

Screening og helsesjekker kan gi en følelse, bevisst eller ubevisst, av å bli tatt godt vare på. Det kan minske motivasjonen til å ta ansvar for egen helse (fortsette å røyke, mosjonere lite, spise usunn mat). En studie med 3000 deltakere viser derimot at screening ikke ga forverret livsstil.

Prosjekt som tester ut løsninger

Vi har et pågående forprosjekt mot tarmkreft i Norge. Over seks år vil 140 000 kvinner og menn i alder 50-74 år fra Østfold, Akershus og Buskerud, inviteres til å delta. Prosjektet varer frem til 2018.

Det er ikke avklart hvilken screeningtest som er best i et folkehelseperspektiv. Det testes derfor ut to gode alternativer mot hverandre.

De to screeningmetodene som er best prøvd ut er testing for usynlig blod i avføringen annethvert år, og inspeksjon av nedre del av tarmen med en myk, tynn bøyelig «tarmkikkert» én gang i løpet av en 10-års periode. Den første metoden kan utføres hjemme, mens den andre krever at du møter opp ved et screeningsenter. Der blir det gjort forberedelser og et miniklystèr rett før undersøkelsen.

Målet med forprosjektet er å samle erfaringer for hvordan et nasjonalt screeningprogram kan gjennomføres, blant annet ved å teste ut to ulike metoder, samt ved å undersøke mulige psykiske reaksjoner og livsstilsendringer som følge av screeningen.

Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten mener at det bør innføres et nasjonalt screeningprogram for tykk- og endetarmskreft under «gitte forutsetninger». Vi har jobbet for dette lenge og ønsker at det skal innføres så fort som mulig. Saken skal behandles i Helse- og omsorgsdepartementet og arbeidsgrupper vurderer ulike måter å gjennomføre dette på, med tanke på både metode og aldersgruppe.