På kreftområdet har det offentlige etablert screening for brystkreft og for livmorhalskreft. Det planlegges også innføring av et nasjonalt program for tarmkreftscreening i Norge som skal starte i 2019. Programmet vil invitere kvinner og menn til deltagelse det året de fyller 55 år.

Ditt valg – vi anbefaler deltakelse

Vi anbefaler at du deltar i de offentlige screeningtilbudene. Anbefalingen er basert på dagens kunnskap om redusert dødelighet, sett opp mot ulemper som mulig overbehandling, angst og uro. Vi er opptatt av at du får god informasjon om fordeler og ulemper ved screening, slik at du kan ta eget valg om du ønsker å delta eller ikke.

Alle programmene driftes av Kreftregisteret.

Kriterier for screening

En rekke kriterier må oppfylles for at det er riktig å sette i gang screening:

  • Sykdommen bør utgjøre et viktig helseproblem for samfunnet.
  • Sykdommen må kunne oppdages ved en sikker og presis test før den gir symptomer.
  • Det må finnes en behandling for tidlig oppdaget sykdom, slik at tidlig diagnose gir bedre leveutsikter for pasienten.

Kriteriene er utviklet av Verdens helseorganisasjon (WHO) og til sammen finnes det 16 kriterier for innføring av screeningprogram i Norge.

Se også hva Kreftforeningen mener om screening for prostatakreft og lungekreftscreening.

Råd fra fagfolk Snakk med oss om kreft. Hos oss treffer du sosionomer, spesialsykepleiere og jurister som gir råd og støtte. Ring21 49 49 21 Mandag til fredag: 09.00–15.00 Send epostEpost Svar innen 72 timer ChatChat Mandag til fredag: 09.00–15.00

Fordeler og ulemper ved screening

Alle screeningprogrammene har både fordeler og mulige ulemper. Spørsmålet er hvor mange friske mennesker som skal undersøkes for å oppdage sykdom hos en enkelt og i hvor stor grad dette redder liv. I tillegg til eventuell belastning for den enkelte deltaker, vurderes også helseøkonomiske kostnader og samfunnsgevinst.

Det brukes ulike metoder for å beregne omfanget av overdiagnostikk og overbehandling. Resultatene kan være svært forskjellige avhengig av metoden man bruker, og kan være vanskelig å forstå både for fagpersoner og andre. Dette er bakgrunnen for at screening debatteres med jevne mellomrom.

Fordeler

Den viktigste fordelen ved screening er redusert dødelighet av sykdommen. Kreft som oppdages tidlig betyr ofte at behandlingen blir mindre omfattende, slik at livskvaliteten for den det gjelder blir bedre. Noen screeningprogrammer kan også forebygge kreft, ved at forstadier fjernes før det utvikler seg til kreft. Dette gjelder for livmorhalskreftscreening og ved noen metoder brukt i tarmkreftscreening.

Ulemper

Screening kan føre til overdiagnostisering og overbehandling, ved at man oppdager og behandler kreft som ikke ville utviklet seg videre.

Når for eksempel mammografiscreening avdekker et tilfelle av brystkreft eller forstadium til brystkreft, er det ofte ikke mulig å forutse hvor raskt svulsten vil vokse. Man vet ikke om den vil komme til å spre seg og bli livstruende. I noen tilfeller kan dermed brystkreft som ikke ville utviklet seg, få behandling og bli et helseproblem for kvinnen.

Ved enkelte kreftformer, som for eksempel prostatakreft, kan et alternativ til annen behandling være aktiv overvåkning av kreften.

Noen deltakere i screening kan oppleve uro og engstelse mens de venter på prøveresultatet og ved eventuelle etterundersøkelser. Studier har imidlertid vist at denne engstelsen for de aller fleste er forbigående.

 

Kreft som oppstår mellom screeningundersøkelser

Kreft kan også oppdages i tiden mellom undersøkelser. Det kan være svulster som er for små til å oppdages ved undersøkelsen, men som vokser så raskt at de rekker å gi symptomer før neste undersøkelse. Dette kalles intervallkreft.

Livsstil

Screening og helsesjekker kan gi en følelse, bevisst eller ubevisst, av å bli tatt godt vare på. Det er viktig at du fortsatt følger rådene for å minske risikoen for kreft (være røykfri, mosjonere, spise sunt) selv om du deltar i screeningprogrammene. Minst ett av tre krefttilfeller har sammenheng med levemåten vår. Selv om vi ikke har noen garanti mot å få kreft, kan vi gjøre mye for å minske risikoen. 

Hvis du tror du kan ha symptomer på kreft, anbefaler vi et besøk hos fastlegen for eventuell undersøkelse. Da kan legen sende deg videre til screening som er utenfor programmene.

Se hva Kreftforeningen mener om screening for prostatakreft og lungekreftscreening.

Var denne siden nyttig?