Livmorhalsprøve (celleprøve av livmorhalsen) tas for å undersøke om kvinner har celleforandringer eller livmorhalskreft. Celleforandringer kan behandles slik at kvinner unngår livmorhalskreft. Livmorhalsprøven tas ved en gynekologisk undersøkelse, og undersøkes for celleforandringer eller HPV.

Mer om livmorhalsprøven Om celleprøve av livmorhalsen, prøvesvarene og eventuelle videre undersøkelser.

I de senere årene har det vært en økning av unge kvinner som må behandles for grove celleforandringer og som rammes av livmorhalskreft. Det er derfor viktig å delta i Livmorhalsprogrammet fra du fyller 25 år.

Råd fra fagfolk Snakk med oss om kreft. Hos oss treffer du sosionomer, spesialsykepleiere og jurister som gir råd og støtte. Ring21 49 49 21 Mandag til fredag: 09.00–15.00 Send epostEpost Svar innen 72 timer ChatChat Mandag til fredag: 09.00–15.00

Fordeler ved screening av livmorhalsen

Antallet kvinner som får livmorhalskreft i Norge er redusert med 40 prosent siden 1950-tallet, men de senere årene har livmorhalskreft økt for kvinner under 40 år. Internasjonale studier viser at kvinner som tar livmorhalsprøve regelmessig, slik Livmorhalsprogrammet anbefaler, reduserer risikoen for å få livmorhalskreft med mer enn 80 prosent.

En HPV-test kan påvise virus i livmorhalsen, men behøver ikke bety at det er celleforandringer eller kreft. Er HPV-testen positiv undersøkes prøven for celleforandringer. Hvis kvinnen har alvorlige celleforandringer skal hun følges opp, og få behandling før det utvikler seg til kreft. De som får kreft selv om de tar regelmessige celleprøver, har en lavere dødelighet av sykdommen fordi sykdommen blir oppdaget tidligere. Regelmessig screening fører altså til at færre får livmorhalskreft og færre dør.

Ulemper ved screening av livmorhalsen

Ingen tester er 100 prosent sikre. Det vil alltid være noen som får kreft selv om de har deltatt i screeningprogrammet. Det vil si at ikke alle tilfeller av forstadier eller kreft fanges opp, noe som kan gi kvinner en falsk trygghet.

Bedre metoder gjør at flere tilfeller oppdages, men også at flere kvinner uten alvorlige celleforandringer kalles inn til ekstra prøver. Dette kan føre til overdiagnostisering og overbehandling.

Det kan også være vanskelig å vite om celleforandringene vil gå tilbake av seg selv eller utvikle seg til kreft om noen år. Enkelte kvinner kan derfor behandles for noe som ville gått over av seg selv dersom forandringene ikke var blitt oppdaget. Behandling av forstadier til kreft i livmorhalsen kan føre til unormale blødninger og en økt risiko for tidlig fødsel ved graviditet.

Hvorfor er ikke Livmorhalsprogrammet for kvinner under 25 år?

Selv om kvinner under 25 år kan utvikle celleforandringer, er det ikke påvist en forebyggende effekt ved screening av livmorhalskreft for denne gruppen. Screening av de yngste kvinnene vil lett føre til overbehandling. Derfor starter Livmorhalsprogrammet ved 25 år.

Alle kvinner, både over og under 25 år, som har symptomer på at noe er galt med underlivet, skal ta kontakt med lege og få det undersøkt.

De fleste HPV-infeksjoner og celleforandringer går tilbake av seg selv og trenger ikke behandling. Dette gjelder særlig for de aller yngste. De aller fleste celleforandringene som ikke går tilbake, vil fortsatt være forstadier til kreft i 25-30 års alderen.

Hva med kvinner over 69 år?

Eldre kvinner kan få grove celleforandringer og livmorhalskreft. Det er derfor lurt å fortsette med livmorhalsprøve selv om du er over 69 år og ikke kalles inn gjennom Livmorhalsprogrammet. Ved symptomer på at noe endrer seg eller er galt er det viktig å kontakte lege.

Var denne siden nyttig?