Hjerte- og karsykdom

Tidligere kreftbehandling kan gi senskader på hjerte- og karsystemet. Disse kan komme opptil 10-30 år etter avsluttet behandling og kan bli livstruende. Derfor må de tas på alvor.

Strålebehandling mot hjerteregionen kan føre til sykdom i kransårene og klaffefeil senere i livet. Det er bare en liten del av pasientene som opplever dette.

Dersom du får plutselige sterke smerter midt i brystkassen som ikke går over innen ti minutter kan det skyldes hjerteinfarkt. Da må du ringe 113 for å få legehjelp så fort som mulig.

Råd fra fagfolk Snakk med oss om kreft. Hos oss treffer du sosionomer, spesialsykepleiere og jurister som gir råd og støtte. Ring21 49 49 21 Mandag til fredag: 09.00–15.45 Send epostEpost Svar innen 72 timer ChatChat Mandag til fredag: 09.00–15.45

Uansett hvor lenge det er siden du fikk strålebehandling mot hjerteregionen skal du kontakte fastlegen dersom du opplever:

  • dårlig form, for eksempel at du ikke greier å holde følge når dere går tur 
  • plagsom tungpustenhet når du går i trapper, motbakker eller når du trener
  • smerter i brystkassen, halsen eller i armene ved anstrengelser
  • uregelmessig, langsom eller svært hurtig puls

Cellegiftbehandling kan også gi hjertesykdom senere i livet, men dette gjelder bare noen få typer cellegift. Ved bruk av antracykliner, en anerkjent og viktig cellegiftgruppe, må man alltid være oppmerksom på mulig påvirkning av hjertemuskelen, både under selve behandlingen og i oppfølgingen. Antracykliner kan gi hjertesvikt hos pasienter opptil 30-40 år etter avsluttet kreftbehandling. Dette er det spesielt viktig å tenke på hos pasienter som får antracykliner i ung alder da de kan utvikle hjertesvikt uvanlig tidlig.

Har du gjennomgått kreftbehandling som kan ha påvirket hjerte- og karsystemet er det viktig at du informerer fastlegen din om dette, da det kan være aktuelt å tenke på hjerteundersøkelser tidligere enn hos andre som ikke har gjennomgått slik behandling.

Det skal hos fastlegen være en lav terskel for videre utredning og diagnostikk ved symptomer og suspekte funn. Her har du som pasient et ansvar å minne fastlegen på tidligere kreftsykdom og risikoer det kan medføre. Likevel er det viktig å huske på at dette rammer noen få. De fleste vil ikke få disse problemene.

Du kan selv ta ansvar for å redusere risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom ved å følge de generelle rådene om folkehelse fra Helsedirektoratet. Unngå røyking, høyt blodtrykk, overvekt, inaktivitet og høyt kolesterol. Dette er faktorer som det er ekstra viktig at du tar på alvor når du har gjennomgått behandlingen som er beskrevet ovenfor.

Ny kreftsykdom

Personer under 35 år som har fått stråling mot brystet har økt risiko for brystkreft senere i livet. Dette gjelder først og fremst kvinner. Det er derfor viktig med regelmessige undersøkelser slik at sykdommen kan avdekkes i tidlige stadier. Disse bør starte oppfølging med mammografi, ultralyd og/-eller MR-undersøkelse av brystene, 10 år etter strålebehandling, men ikke før de blir 25 år.

Kontrollene bør skje hvert år og gjennomføres på et brystdiagnostisk senter som har erfaring med denne pasientgruppen. Kvinner over 50 år som har gjennomgått kreftbehandling bør gå til mammografiundersøkelse hvert år.