Røntgen av lungene (røntgen thorax)

Røntgen thorax viser bilder av lunger, lungesekk, hjerte og hovedpulsåren (aorta), området under der brystbeinet ligger (mediastinum) og de benede delene av brystkassen.

Spesialsykepleier

Trine Skorpen

Når gjøres røntgen?

Røntgen av lungene (røntgen thorax) gjøres ved utredning av mulig sykdom i lunger, beinvev og mediastinum (området under brystbeinet). Undersøkelsen brukes for å se endringer og diagnostisere lungesykdommer, også kreft.

Undersøkelsen gjør det mulig å følge utviklingen av en lungesykdom over tid. Den kan også gi verdifull informasjon om hjertesvikt eller andre hjertesykdommer. Hos kritisk syke brukes røntgen også til å kontrollere posisjon av innlagt tube, kateter eller annet utstyr.

Undersøkelsen

Du bør være avkledd oventil og halskjeder må være tatt av. Rutinemessig består undersøkelsen av to bilder: frontbilde og sidebilde. Bildene tas fortrinnsvis stående. Bilder der pasienten ligger kan være av dårligere kvalitet og vanskeligere å tolke. Du blir bedt om å stå stille, puste dypt inn og holde pusten i sekundene mens bildet blir tatt. Undersøkelsen tar totalt kun noen minutter.

Strålingen fra et røntgen thorax er svært liten, men strålingen er nødvendig for å stille riktig diagnose. Det tilstrebes likevel at ståledosen blir lavest mulig.

Røntgen av lungene. Foto: Oslo Universitetssykehus
Røntgen av lungene. Foto: Oslo Universitetssykehus