En celleprøve medfører vanligvis lite smerte og ubehag.

Bilderesultat for celleprøve

Hvordan utføres en celleprøve?

Det kan tas celleprøve fra ulike steder på kroppen. Celleprøver tas enten ved å skrape på slimhinnen med en liten børste, eller ved at en bruker en tynn, hul nål inn i området og suger ut celler. Noen ganger brukes det ultralyd for å treffe på riktig sted. Cellene sendes til et laboratorium hvor de analyseres.

- Celleprøven reddet livet mittSunniva (30) forteller sin historie i håp om at flere kvinner skal møte opp til regelmessig celleprøve.

Hvor lang tid tar det å få svar på prøven?

Det tar vanligvis tre til fire uker å få svar på celleprøven. Det kan også ta noen dager før legen/gynekologen får informert om prøvesvaret. Spør gjerne når du tar prøven om hvor lang tid du kan forvente det tar før du får svaret. Ved noen sykehus og brystdiagnostiske sentre, blir prøven analysert med en gang og du får prøvesvaret mens du er der.

Celleprøve av livmorhalsen

Livmorhalsprogrammet anbefaler at kvinner mellom 25 og 69 år, tar livmorhalsprøve regelmessig for å forebygge utvikling av livmorhalskreft. Du bestiller selv time til gynekologisk undersøkelse hos fastlegen din eller en gynekolog. Ønsker du å gå til gynekolog, må du i de fleste tilfellene ha henvisning fra fastlegen. Noen steder har også tilbud om å ta livmorhalsprøven hos jordmødre.

Hvis det oppdages lette celleforandringer i prøven, må du ta ny livmorhalsprøve etter seks måneder. Viser nye prøver fortsatt celleforandringer og du i tillegg tester positivt for HPV, vil du bli henvist til gynekolog.

Celleforandringer betegnes som CIN ( Cervical Intraepitelial Neoplasi ) og graderes fra 1-3.

  • CIN 1: Lette forandringer
  • CIN 2: Moderate forandringer
  • CIN 3: Grove forandringer

CIN 1 er tegn på at man har en HPV-infeksjon, og forandringene går oftest tilbake av seg selv. Det er ikke slik at alle med CIN 2 og CIN 3 vil utvikle livmorhalskreft, men det er vanskelig å forutsi hvem som gjør det. Derfor behandles CIN 2 og CIN 3 med mindre kvinnen er gravid. Hos kvinner under 25 år avgjøres behandling individuelt.

Dersom det står LSIL (Lavgradig Skvamøs Intraepitelial Lesjon) i prøvesvaret betyr det lette forandringer i cellene (det samme som CIN 1).
HSIL (Høygradig Skvamøs Intraepitelial Lesjon) betyr høy grad av celleforandringer. Det er det samme som CIN 2 og 3. Oppfølging og behandling blir derfor lik.

Usikre svar på prøven kan betegnes som ASC-US. De følges opp som LSIL. Andre usikre svar som betegnes som ASC-H, følges opp og behandles som HSIL.

For å kunne vurdere celleforandringene mer grundig, tar gynekologen en kolposkopi. Selve undersøkelsen kan gi lette smerter. For å ta celler fra et større område til mikroskopisk undersøkelse, kan gynekologen også gjøre en liten utskrapning av celler fra livmorhalsen. Hvis vevsprøven viser alvorlige celleforandringer, må du behandles kirurgisk (konisering).

Viser  prøvene at du har kreft, vil det bli gjort flere undersøkelser for å finne ut hvor langt sykdommen har kommet. Legene vil avgjøre hva den beste behandlingen er.

For å få et best mulig resultat av prøven, bør du være klar over følgende:

  •  ikke ta livmorhalsprøven mens du har menstruasjon
  •  unngå helst samleie de siste to dagene før prøven
  •  de to siste dagene før prøven skal tas må du heller ikke bruke tamponger eller fødselspreventivt skum, geléer, vaginale kremer eller vaginale medisiner.