En celleprøve medfører vanligvis lite smerte og ubehag.

Hvordan utføres en celleprøve?

Cytologisk punksjon er en celleprøve. Prøven gjøres for nœrmere å undersøke lymfeknuter, “kuler”, usikre funn på røntgen og annet.

Hvordan foregår undersøkelsen?

Selve undersøkelsen innebærer at legen stikker med en tynn nål for å hente ut celler til mikroskopisk undersøkelse. Det tas 2-4 prøver for å ha nok materiale. Ved overfladiske sår/føflekker kan det være tilstrekkelig å “skrape” for å få tatt en celleprøve.

Prøven gir liten risiko for komplikasjoner.

Det kan tas celleprøve fra ulike steder på kroppen.  Cellene sendes til et laboratorium hvor de analyseres.

- Celleprøven reddet livet mittSunniva (30) forteller sin historie i håp om at flere kvinner skal møte opp til regelmessig celleprøve.

Hvor lang tid tar det å få svar på prøven?

Det tar vanligvis tre til fire uker å få svar på celleprøven. Det kan også ta noen dager før legen/gynekologen får informert om prøvesvaret. Spør gjerne når du tar prøven om hvor lang tid du kan forvente det tar før du får svaret. Ved noen sykehus og brystdiagnostiske sentre, blir prøven analysert med en gang og du får prøvesvaret mens du er der.

Her kommer litt mer informasjon om den celleprøven som flest snakker om – Celleprøve av livmorhalsen

Livmorhalsprogrammet anbefaler at kvinner mellom 25 og 69 år tar livmorhalsprøve regelmessig for å forebygge utvikling av livmorhalskreft. Du får en påminnelse når det er tid for å ta prøven, og bestiller selv time til gynekologisk undersøkelse hos legen eller en gynekolog. Ønsker du å gå til gynekolog, må du i de fleste tilfellene ha henvisning fra fastlegen. Noen steder har også tilbud om å ta livmorhalsprøven hos jordmødre.

Det kan være nyttig å ta livmorhalsprøve også etter at du har fylt 70 år, selv om du ikke lenger får påminnelse fra Kreftregisteret om å bestille time. 

Livmorhalsprøven undersøkes for celleforandringer eller HPV

For kvinner over 34 år analyseres livmorhalsprøven med HPV-test. Dette er den beste metoden å fange opp celleforandringer som bør behandles, og vil gradvis bli innført i Norge.

For kvinner mellom 25 og 33 år blir livmorhalsprøven analysert i mikroskop for celleforandringer. Det er vanlig blant unge kvinner å ha HPV-infeksjoner som går over av seg selv. For å unngå overbehandling er det best å teste for celleforandringer i stedet for HPV.

Hvorfor Livmorhalsprogrammet er for kvinner over 25 år.

Noen ordforklaringer:

Celleforandringer betegnes som CIN (Cervical Intraepitelial Neoplasi) og graderes fra 1-3.

  • CIN 1: Lette forandringer
  • CIN 2: Moderate forandringer
  • CIN 3: Grove forandringer

CIN 1 er tegn på at man har en HPV-infeksjon, og forandringene går oftest tilbake av seg selv. Ikke alle tilfeller av CIN 2 og CIN 3 vil utvikle livmorhalskreft, men siden man ikke vet hvilke, behandles CIN 2 og CIN 3. Unntak er når kvinnen er gravid, eller er under 25 år. Da avgjøres behandling individuelt.

LSIL betyr at det er lette forandringer i cellene (det samme som CIN 1), og står for Lavgradig Skvamøs Intraepitelial Lesjon.
HSIL betyr høy grad av celleforandringer. Det står for Høygradig Skvamøs Intraepitelial Lesjon og er det samme som CIN 2 og 3. Oppfølging og behandling blir derfor lik.

ASC-US betyr usikkert svar på prøven og følges opp som LSIL. 
ASC-H viser til andre usikre svar og behandles som HSIL.

For å kunne vurdere celleforandringene mer grundig, tar gynekologen en kolposkopi. Selve undersøkelsen kan gi lette smerter. For å ta celler fra et større område til mikroskopisk undersøkelse, kan gynekologen også gjøre en liten utskrapning av celler fra livmorhalsen. Hvis vevsprøven viser alvorlige celleforandringer, må du behandles kirurgisk (konisering).

Viser  prøvene at du har kreft, vil det bli gjort flere undersøkelser for å finne ut hvor langt sykdommen har kommet. Legene vil avgjøre hva den beste behandlingen er.

For å få et best mulig resultat av prøven, bør du være klar over følgende:

  •  ikke ta livmorhalsprøven mens du har menstruasjon
  •  unngå helst samleie de siste to dagene før prøven
  •  de to siste dagene før prøven skal tas må du heller ikke bruke tamponger eller fødselspreventivt skum, geléer, vaginale kremer eller vaginale medisiner.
Var denne siden nyttig?