Bilderesultat for Cystoskopi

Cystoskopi benyttes til å undersøke urinrøret og urinblærens innside. Undersøkelsen gjøres ved at et tynt rørformet instrument med en lyskilde og en slags «kikkert» ytterst føres igjennom urinrøret og opp i urinblæren. Instrumentet kalles et endoskop. En smal tang kan føres gjennom endoskopet for å ta prøver og for å gjøre små inngrep.

Cystoskopi benyttes til utredning ved mistanke om kreft og ved kontroller etter kreftbehandling. Undersøkelsen kan også benyttes til å gjennomføre mindre inngrep.

For å få best mulig oversikt over blærens innside fylles denne, gjennom endoscopet, med væske. Det kan også benyttes et farmasøytisk middel, Heksaminolevulinate, som settes gjennom røret og opp i blæren. Middelet inneholder fargestoffer som binder seg til kreftceller og disse vil dermed bli lett synlige ved undersøkelse gjennom endoskopet.

Undersøkelsen er ubehagelig og du vil få lokalbedøvelse i urinrørsåpningen før den starter. Smertestillende og beroligende medisin kan også benyttes.
Cystoskopi krever ingen spesielle forberedelser. Unntak fra dette er om det skal gjøres inngrep. Da kan lett narkose være nødvendig og det kan hende at du må faste. Dette vil du få informasjon om fra stedet hvor cystoskopien skal gjennomføres.

Det varierer hvor lang tid undersøkelsen tar, dette vil du også få nærmere informasjon om.

Du kan få noe blod i urinen og svie ved vannlating de første dagene etter cystoskopien. Det vil gradvis avta og forsvinne. Dersom blødningen blir økende, eller blodet koagulerer i urinrøret på en slik måte at du ikke får til og late vannet, må du kontakte lege.