Bilderesultat for mammografi

Mammografi er en røntgenundersøkelse av brystene. Mens du står plasseres brystet oppå en filmholder. En plate legges på og brystet presses sammen mellom filmholderen og platen og det tas bilder. Det kan kjennes smertefullt når brystet presses sammen. Mammografi innebærer ikke store stråledoser.

Her kan du lese hvor du kan få utført mammografi og hva det koster.

Mammografiprogrammet er evaluert - det videreføres

Mammografiprogrammet – brystkreftscreening

I regi av Kreftregisteret tilbys brystkreftscreening (masseundersøkelse) til kvinner mellom 50 og 69 år gjennom Mammografiprogrammet. Dette gjennomføres i tråd med blant annet anbefalinger fra WHO og praksis i de fleste andre europeiske land. Kreftforeningen jobber for en utvidelse av dagens tilbud om brystkreftscreening til også å inkludere kvinner mellom 45-50 og 70-74 år.

Mammografiscreening er undersøkelse av brystene hos kvinner som i utgangspunktet ikke har symptomer eller tegn på brystkreft. Hensikten er å oppdage brystkreft på et tidlig stadium. Det gir mulighet for mer skånsom behandling og redusert dødelighet av sykdommen.

Tilbakekalling til ny undersøkelse

Hos om lag tre prosent av de som deltar i Mammografiprogrammet oppdages det unormale forandringer på bildene. Det kan være vanskelig for røntgenlegene å tolke om dette er kreft eller om det er godartede forandringer. Disse kvinnene får derfor brev om at de må komme tilbake til ny undersøkelse.

Ny undersøkelse kan innebære nye røntgenbilder og eventuelt ultralyd. Hos noen vil også vevsprøve eller celleprøve være nødvendig. Blant de som tilbakekalles er det kun 20 prosent som faktisk får påvist brystkreft.

Kvinner som har brystforstørrelse med silikon, kan på linje med andre kvinner få utført mammografi.

Anbefaler å delta i Mammografiprogrammet

Kreftforeningen anbefaler deltakelse i Mammografiprogrammet/brystkreftscreening, basert på de mange studiene som viser at screening reduserer dødelighet av brystkreft. Samtidig er vi opptatt av at du selv tar ditt valg basert på informasjon om fordeler og ulemper ved å delta.

I mediene er det diskusjoner om fordeler og ulemper med mammografiscreening. Det stilles spørsmål ved hvor mange liv som reddes fra brystkreftdød versus hvor mange som blir overdiagnostisert og dermed gjennomgår unødig behandling.

Høsten 2015 viste imidlertid en forskningsbasert evaluering av Mammografiprogrammet at dødelighet av brystkreft er redusert med 20-30 prosent som følge av programmet. Dette var også målet da brystkreftscreeningen startet i Norge. Mammografiscreening kan oppdage brystkreft i et tidlig stadium. Dette gir en bedre mulighet til å bli frisk og redusert dødelighet enn uten et screeningtilbud.

Tidlig diagnose betyr også som regel at kvinnen vil gjennomgå mindre omfattende behandling, ofte brystbevarende kirurgi og mer skånsom medisinsk etterbehandling. Dette betyr svært mye for den enkelte kvinnes livskvalitet og er også kostnadsbesparende for samfunnet.

 

Hvordan foregår undersøkelsen? Mange har aldri tatt mammografi før. Denne filmen er laget for utviklingshemmede og viser i detalj hvordan mammografi utføres.

Overbehandling

Mammografiprogrammet oppdager alle typer kreftsvulster – også de som er mindre farlige. Overdiagnostikk og overbehandling innebærer diagnostisering og behandling av brystkreftsvulster som vokser så sakte at de ikke ville gitt symptomer i kvinnens levetid.

Det er i dag stor uenighet om omfanget av slike mindre farlige svulster. Noen eksperter mener at så mange som 20 av 100 brystkrefttilfeller er forårsaket av slike svulster, mens andre mener det kun er 2 av 100. Utfordringen er at vi i dag ikke har metoder for å skille disse svulstene fra de mer alvorlige. Alle kvinner med kreftceller i brystet får dermed tilbud om behandling.

Behandlingen kan være kirurgi alene eller i kombinasjon med hormonbehandling og/eller stråling og cellegift. Inntil vi har metoder som kan skille kreftsvulstene som vokser langsomt og som ikke kommer til å spre seg, fra de som vokser raskt og sprer seg, er det derfor nødvendig å behandle alle kreftsvulster som diagnostiseres.