MR står for magnetisk resonans bildefremstilling. MR-maskinen består av en kraftig magnet (magnetiske spoler), en radiosender, en radiomottaker (antenne) og en datamaskin. Disse komponentene fremstiller bilder av kroppens indre organer.

Det er mulig å fremstille bilder i mange plan, også i tredimensjonale bilder. Ulike varianter og spesialteknikker brukes til å påvirke MR-signalene for å fremheve bestemte typer vev. MR-teknologien er under stadig utvikling og forbedring.

I motsetning til CT og røntgen brukes ikke ioniserende stråling. Det er ikke påvist skadelige effekter på mennesker av magnetfeltet og radiobølgene som anvendes ved MR.

Undersøkelsen

Undersøkelsen gjøres ved at pasienten ligger i et sterkt magnetfelt inne i maskinen. Samtidig sender MR-maskinen ut radiobølger mot det området som skal undersøkes. Avhengig av hvilket vev i kroppen radiobølgene treffer, vil ulike mengder av radiobølgene tas opp i vevet. Signalene som på denne måten fanges opp sendes til datamaskinen som fremstiller bilder. Dersom det bare er et mindre område som ønskes avbildet, legges en antenne som fanger opp radiobølgesignalene direkte på huden over den delen som skal undersøkes

Selve undersøkelsen er smertefri. Moderne maskiner er kortere og videre enn eldre versjoner. De fleste MR-maskiner er i dag tunnelformede, godt opplyste og med åpning i begge ender. Du ligger på en spesialkonstruert benk som beveges inn i maskinen. Det er svært viktig at du ligger i ro under undersøkelsen, slik at bildene blir skarpe.

I noen tilfeller gis kontrastvæske i en blodåre for å forbedre bildene. Kontrastmiddelet kan i svært sjeldne tilfeller gi bivirkninger som kvalme eller kløe i huden. Dette er forbigående bivirkninger.

Klaustrofobi har blitt et mindre problem enn tidligere, og personalet legger forholdene til rette for at undersøkelsen skal være en god opplevelse. Maskinen lager høye bankelyder under undersøkelsen. Du får ørepropper eller hodetelefoner med musikk eller radio for å dempe støyen. Slapp av så godt du kan. Du kan snakke med personalet mens undersøkelsen pågår. Enkelte opplever likevel undersøkelsen som ubehagelig. Da kan det være nødvendig med beroligende medisin.

Undersøkelsen tar fra 20 minutter til 1 time, avhengig av hvilket område som skal undersøkes og hvor mange bilder som skal tas.

Resultatet er klart etter cirka en uke, og det er legen som har bestilt undersøkelsen som får svaret fra røntgenavdelingen. Inneliggende pasienter får vanligvis svar neste dag.