Relatert bilde

Apparatene som brukes gir en kombinasjon av PET (positron-emisjonstomografi) og CT (computertomografi) scanning. Bilder fra PET-skanning vil avsløre opphopning av celler i høy aktivitet, slik som kreftceller. CT-skanning viser mer hvor i kroppen denne opphopningen befinner seg, samt omfanget av dette. I det kombinerte apparatet skjer det en automatisk bildesammensmelting mellom PET- og CT-bildene – og man kan se både en sykdomsprosess slik som en kreftsvulst og lokalisering av denne.

Før PET/CT-undersøkelsen blir det sprøytet et radioaktivt legemiddel inn i en blodåre i armen. Etter det skal du hvile en times tid mens stoffet fordeler seg. Deretter startes selve undersøkelsen, denne tar omkring 20 minutter. Undersøkelsen er ikke smertefull – bortsett fra stikket i armen når det radioaktive legemiddelet sprøytes inn. Det radioaktive legemiddelet inneholder blant annet sukkerstoffer. Kreftceller tiltrekker seg sukker – dermed hoper stoffet seg opp der det er kreftceller og dette vil synes på bildene og være hensiktsmessig for å skille kreftceller fra andre celler. Det radioaktive legemiddelet representerer ikke en høy stråledose og er ute av kroppen etter om lag 10 timer.

PET/CT brukes for:

  • å stille diagnosen kreft
  • å skille godartede forandringer fra kreftsvulster
  • å vurdere effekt av behandling – se om svulstvev har krympet, vokst eller er uendret
  • å skille arrvev etter kreftoperasjoner fra vev som består av gjenvekst av kreftceller
  • å vurdere utbredelse av kreftsykdom
  • å utrede mistanke om spredning av kreft

Henvisning til PET/CT gjøres helst av spesialisthelsetjenesten, vanligvis innen kirurgi eller kreftsykdommer. Pasienter skal også ivaretas av spesialisthelsetjenesten etter undersøkelsen er gjort.

PET-senteret ved Ullevål universitetssykehus HF har mer informasjon og en informativ film om undersøkelsen: