Hva er rectoscopi?

Rektoskopi er den enkleste diagnostiske undersøkelsen ved mistanke om endetarmskreft eller kreft i analkanalen.

Undersøkelsen gjøres med et rektoskop, som er et stivt rør med en lyskilde. Legen får da sett endetarmen og slimhinnene omkring, vanligvis cirka 15 cm opp fra endetarmsåpningen.  Det er viktig at nederste del av tarmen er ren, så det er vanlig med et klyster før denne undersøkelsen.

Under undersøkelsen kan det tas prøver – biopsier.

Når gjøres en rectoscopi?

  • Ved mistanke om kreft i endetarmen
  • Ved mistanke om kreft i analkanalen