Bilderesultat for Ultralyd kreft

Ultralyd er lydbølger som sendes inn i kroppen fra et lydhode. Lydbølgene har så høy frekvens at vi ikke kan høre dem. Når lydbølgene treffer kroppsvevet, oppstår et ekko. Ekkoet gjør at lydbølgene kommer i retur (reflekteres) til lydhodet, som fanger opp disse lydsignalene. Lydhodet kan både sende ut og ta imot ultralyd-signaler. Lydsignalene vises som levende svart-hvitt bilder på en skjerm. I noen tilfeller også som fargebilder.

Vevet i kroppen har forskjellig tetthet. Lydsignalene (ekkoene) som kommer tilbake til lydhodet, vil derfor variere med hvilke organ eller vevstyper ultralyden treffer. For eksempel gir beinvev og fettvev forskjellige ekko eller lydsignaler. De ulike vev og organer kan derfor som regel skilles fra hverandre på bildene som tolkes mens ultralydundersøkelsen pågår. Refleksjonen fra luft er så stor at vev bak luftansamlinger ikke kan vurderes. Ultralydbilder kan for eksempel vise fortetninger, svulster og cyster i vevet.

Risiko ved ultralyd

Det er ikke kjent at ultralyd har skadelige bivirkninger og det er ingen strålingsrisiko som ved røntgen. Ultralyd har, i motsetning til røntgen, den fordelen at bilder kan fremstilles også av kroppens bløte organer, som for eksempel nyrer, lever og livmor. Luftfylte organer som lunger og tarm gir imidlertid utilfredsstillende bilder.