Hos oss møter du fagpersoner med bred kompetanse innen kreftomsorg og lang erfaring i å arbeide med kreftpasienter og deres pårørende.

Vi tilbyr kurs, informasjon, råd og veiledning. Vi har taushetsplikt og alle våre tjenester er gratis.

Vi oppfordrer til å ikke sende sensitive personopplysninger (f. eks. sykdomsinformasjon) på e-postene som oppgis her. Det gjelder både opplysninger om deg selv og andre. Ta gjerne kontakt med Kreftlinjen om du ønsker råd og veiledning fra fagfolk.

Se hvor vi er i ditt område: